Dovolená v ČR:CZeCOTTourmapyVýchodní ČechyJižní MoravaMoravskoslezskoTřeboňskoUNESCOČeská inspiraceAktivní dovolenáJízdní řádyGEOFUN
Rezervovat ubytování Rezervovat stůl v restauraci

Přírodní zajímavosti

Bouchal - přírodní památka.

Bouchal - přírodní památka

Území s výskytem teplomilných společenstev.

Adresa:

Břenčák - přírodní rezervace.

Břenčák - přírodní rezervace

Výskyt přírodě blízkých až přirozených lesních společenstev zakrslých doubrav s bohatým zastoupením dřínu jarního a teplomilných druhů rostlin.

Adresa:

Červený kopec - národní přírodní památka.

Červený kopec - národní přírodní památka

Okryv kvartérního profilu spraší a fosilních půd na okraji bývalého lomu.

Adresa: Brno

Hádecká planinka - národní přírodní rezervace.

Hádecká planinka - národní přírodní rezervace

Typická lesostep Moravského krasu.

Adresa:

Jeskyně Pekárna - národní přírodní památka.

Jeskyně Pekárna - národní přírodní památka

Jeskyně je tvořena jedinou 64 m dlouhou chodbou, která je osvětlena denním světlem. Konec jeskyně tvoří velký balvanitý zával pod komínem. Mimo jiné zde konal výzkumy Karel Absolon, který zde prokázal...

Adresa:

Mokřad Žumpy.

Mokřad Žumpy

Drnovický mokřad zvaný "Žumpy" jsou vodní tůně v Kopaninách. Bývají každoročně syceny vodou z tajícího sněhu, dešťovými srážkami i vysokou hladinou podzemní vody. Svou polohou na hřbetu nad obcí jsou...

Adresa:

Mrazový klín - přírodní památka.

Mrazový klín - přírodní památka

Opuštěná pískovna jejíž dno i plochy byly v minulosti osázeny borovicí lesní.

Adresa:

Rašovický zlom - Chobot - přírodní rezervace.

Rašovický zlom - Chobot - přírodní rezervace

Území s výskytem společenstev teplomilné květeny.

Adresa:

Santon - přírodní památka.

Santon - přírodní památka

Návrší, známé jako stanoviště francouzských dělostřelců ve slavkovské bitvě.

Adresa: Tvarožná

Skalky u Přehrady - přírodní památka.

Skalky u Přehrady - přírodní památka

Dva samostatné skalnaté kopce, které jsou chráněny a pokryty teplomilnou vegetací a lišejníky. Dělí je od sebe řeka Svratka a hráz, na jedné straně s Brněnskou přehradou.

Adresa:

Sokolí skála - přírodní rezervace.

Sokolí skála - přírodní rezervace

Členité údolí řeky Svratky s peřejnatým tokem a rozmanitými listnatými lesy na svazích. Sokoli zde sice hnízdili jen krátce v 50. letech minulého století, ale na nepřístupných skalách dodnes žijí výři...

Adresa:

Stránská skála - národní přírodní památka.

Stránská skála - národní přírodní památka

Osamocený skalnatý vrch z jurských vápenců s výskytem přirozených teplomilných druhů. Proslulá paleontologická lokalita dokazující dávnou přítomnost druhohorního moře a také osídlení v období mladšího...

Adresa: Brno

Větrníky - národní přírodní rezervace.

Větrníky - národní přírodní rezervace

Stepní rezervace evropského významu s desítkami vzácných a ohrožených druhů květeny (např. kavylem tenkolistým). Některé druhy zde rostou na nejsevernější hranici svého areálu rozšíření.

Adresa:

Mariánské údolí.

Mariánské údolí

Romantické údolí navazující na CHKO Moravský kras. Rybníky, lesní cesty, vápencové skály jsou ideálním cílem vycházek a cykloturistických vyjížděk.

Adresa: Mariánské údolí, Brno

Andělka a Čertovka - přírodní památka.

Andělka a Čertovka - přírodní památka

Na dvou skalních útvarech rostou teplomilná společenstva dřevin a chráněné květeny.

Adresa:

Baračka - přírodní památka

Lesostepní stráně.

Adresa:

Biskoupská hadcová step - přírodní památka.

Biskoupská hadcová step - přírodní památka

Skalnatá stepní stráň se vzácným rostlinstvem

Adresa:

Černovický hájek - přírodní rezervace.

Černovický hájek - přírodní rezervace

Zbytek podmáčeného lužního lesa.

Adresa:

Jalový dvůr - přírodní památka.

Jalový dvůr - přírodní památka

Výskyt a rozmnožování několika druhů ponticko-panonské květeny.

Adresa:

Kaolinové jezírko.

Kaolinové jezírko

Kaolinové jezírko, jak již název vypovídá, sloužilo k těžbě kaolinu. V r. 1908 bylo asi 8 metrů pod povrchem objeveno jeho bohaté ložisko. Jezírko má hloubku okolo 10 m a je vyhledávaným místem turistů...

Adresa:

Kůlny - přírodní památka.

Kůlny - přírodní památka

Skalnatý svah kopce s lesním společenstvím, bohatou květenou a chráněnými druhy plazů.

Adresa:

Malhostovická pecka - přírodní památka.

Malhostovická pecka - přírodní památka

Vyvýšený skalní útvar z devonských vápenců (300 - 332 m. n. m.) pokrytý chráněným koniklecem velkokvětým.

Adresa:

Malhotky - národní přírodní památka.

Malhotky - národní přírodní památka

Lesostep přecházející v doubravu. Teplomilná vegetace s výskytem třemdavy bílé.

Adresa:

Mechovkový útes - přírodní památka.

Mechovkový útes - přírodní památka

Skála v této lokalitě je dokladem posledního výskytu moře v oblasti Vyškovské brány a paleontologickou lokalitou. Mimo zkamenělých kolonií mechovek se zde nacházejí rovněž schránky mořských červů rodu...

Adresa:

Medlánecká skalka - přírodní památka.

Medlánecká skalka - přírodní památka

Opuštěný kamenolom s výskytem teplomilných rostlin zvláště chráněného koniklece velkokvětého.

Adresa:

Medlánecké kopce - přírodní památka.

Medlánecké kopce - přírodní památka

Dva chráněné samostatné kopce, které jsou bohaté na teplomilnou květenu (koniklec velkokvětý) a hmyz spadající do biomu stepí.

Adresa:

Netopýrky - přírodní památka.

Netopýrky - přírodní památka

Zbytek poměrně rozsáhlého komplexu polopřirozených suchých luk a mezí, který byl postupně téměř celý přeměněn v zahrádky. Dřívější pravidelné sečení a snad i občasná pastva na vysýchavých půdách umožnila...

Adresa:

Nosislavská zátočina - přírodní památka.

Nosislavská zátočina - přírodní památka

Přirozený dvojitý meandr řeky Svratky s bohatými břehovými porosty.

Adresa:

Nové hory - přírodní památka.

Nové hory - přírodní památka

Svahy se stepní květenou

Adresa:

Pekárka - přírodní památka.

Pekárka - přírodní památka

Skalnatá stráň s teplomilnou květenou

Adresa:

Pekárna - přírodní památka.

Pekárna - přírodní památka

Dubohabrový les s bylinným podrostem a celá řada živočišných druhů.

Adresa:

Pláně - přírodní památka.

Pláně - přírodní památka

Příkrý skalnatý svah s řídkým smíšeným porostem a bohatou květenou. Hojně se zde vyskytuje jalovec obecný a další teplomilné rostliny.

Adresa:

Rájecká tůň - přírodní památka.

Rájecká tůň - přírodní památka

Říční tůň obklopená zbytky lužního lesa, mokřadní rostlinná společenstva, výskyt obojživelníků.

Adresa:

Roznitál - přírodní památka

Ostrůvek teplomilné květeny a některých druhů ptactva. Ze všech stran je lokalita obklopena zemědělskou půdou, což z ní tvoří důležitý bod pro výskyt původních druhů.

Adresa:

Slunná - přírodní rezervace.

Slunná - přírodní rezervace

Zbytek jedlo-bukového lesa pralesního charakteru s výskytem chráněných rostlin v podrostu. Nejmohutnější buky dosahují výšky až kolem 40 metrů a průměry kmenů dosahují při zemi více než jednoho metru....

Adresa:

Stepní stráň u Komořan - přírodní rezervace.

Stepní stráň u Komořan - přírodní rezervace

Cenná lokalita stepní květeny

Adresa:

Trenckova rokle - přírodní památka.

Trenckova rokle - přírodní památka

Krátká, ale velmi strmá rokle, jejíž spádovou křivku překonává nevelký potok několika vodopády a kaskádami. V exponovaných úsecích kolem kaskád a vodopádů nechybí fixní lano a romantiku zdejšího prostředí...

Adresa:

Údolí Kohoutovického potoka - přírodní památka.

Údolí Kohoutovického potoka - přírodní památka

Původní zalesněný porost, který je tvořen zejména buky, ale i lípami, javory a habry. Dále zde roste množství chráněných druhů rostlin jako je oměj vlčí mor nebo okrotice červená.

Adresa:

Velká Klajdovka - přírodní památka.

Velká Klajdovka - přírodní památka

Stepní a lesostepní svahy s bohatým výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Adresa:

Ve Žlebcách - přírodní rezervace.

Ve Žlebcách - přírodní rezervace

Území je tvořeno smíšeným lesem s převahou listnatých stromů (např. dub, buk, habr, lípa, javor, modřín). V bylinném patře můžeme brzy na jaře před olistěním stromů vidět např. tyto byliny: sasanka hajní...

Adresa:

Žlíbek - přírodní památka.

Žlíbek - přírodní památka

Pět vzájemně nesouvisejících částí svahového údolí s výskytem vzácné teplomilné květeny.

Adresa:

Býčí skála - národní přírodní rezervace.

Býčí skála - národní přírodní rezervace

Největší rezervace střední části Moravského krasu, kde je zachována řada různých lesních typů, krasové jevy a jeskyně.

Adresa:

Halasovo Kunštátsko - přírodní park.

Halasovo Kunštátsko - přírodní park

Toto malebné území se nachází v severozápadní části okresu Blansko v okolí města Kunštátu. Je pojmenováno po významném básníku Františku Halsaovi. Celková rozloha parku je 57 km2. Území je tvořeno členitou...

Adresa: Petrov

Josefské údolí.

Josefské údolí

Zalesněné údolí Křtinského potoka s řadou povrchových i podzemních krasových fenomenů.

Adresa:

Krkatá bába.

Krkatá bába

Zajímavé skalní útvary a přirozená společenstva zakrslých doubrav v údolí řeky Lubě. Pojmenování vzniklo podle jednoho z útvarů, který se dá připodobnit k hlavě na dlouhém krku.

Adresa:

Novodvorská alej.

Novodvorská alej

Novodvorská alej (též Novodvorská lipová alej) je lipové stromořadí se zbytky lip pocházejících z 19. století, z doby panství knížat ze Salmu.

Adresa: Vavřinec

Pavlovské mokřady - přírodní rezervace.

Pavlovské mokřady - přírodní rezervace

Nejvýznamnější rašeliniště přechodového typu Území je protkáno sítí drobných vodotečí a odvodňovacími kanály, které již dnes neplní svou funkci.

Adresa:

Pustý žleb.

Pustý žleb

Pustý žleb je asi 7,5 km dlouhý krasový kaňon v Moravském krasu. S výjimkou dolní části, kde vyvěrá říčka Punkva, je Pustý žleb bezvodý. Stěny kaňonu tvoří většinou strmé vápencové skály s velkým množstvím...
tel: 516413575, 516415354

Adresa: Sloup

Rudické propadání - vodopád.

Rudické propadání - vodopád

V propadání se nalézá jeden z nejvyšších vodopádů v České republice, vody Jedovnického potoka postupně padají až do hloubky 90 m.

Adresa:

Synalovské kopaniny - přírodní památka.

Synalovské kopaniny - přírodní památka

Lokalita byla vyhlášena přírodní památkou z důvodu zachování současné mozaiky vegetačních formací pastvinných lad a současného způsobu obhospodařování. Dochoval se zde typický reliéf mrazových procesů...

Adresa:

Vývěry Punkvy - národní přírodní rezervace.

Vývěry Punkvy - národní přírodní rezervace

Vývěry říčky Punkvy, Punkevní jeskyně, propast Macocha, Kateřinská jeskyně, Amatérská jeskyně a mnoho dalších podzemních krasových jevů.

Adresa:

Babí lom - přírodní rezervace.

Babí lom - přírodní rezervace

Skalnatý hřeben dosahující délky 2,4 km. Hřeben je z načervanalých křemičitých slepenců. Na skalním útvaru můžeme pozorovat mrazové rozpadání skály. Součástí rezervace jsou i přilehlé přirozené lesní porosty...

Adresa:

Bačov - přírodní památka.

Bačov - přírodní památka

Významné paleontologické naleziště zkamenělin permských krytolebců.

Adresa:

Černá skála - přírodní památka.

Černá skála - přírodní památka

Jezírko na dně opuštěného lomu s hojným výskytem obojživelníků.

Adresa:

Cukl a Rozsečské rašeliniště - přírodní památka.

Cukl a Rozsečské rašeliniště - přírodní památka

Jedná se o ojedinělou lokalitu slatinných mokřadů a luk se dvěma rybníky a s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Významný je výskyt chráněných druhů obojživelníků a ropuchy obecné, která...

Adresa:

Dobrá studně - přírodní památka.

Dobrá studně - přírodní památka

Geomorfologicky velice významná lokalita, která chrání vyjímečnou ukázku zdejšího georeliéfu kamenných proudů připomínající tundru. Bohatá lokalita vemeníku dvoulistého.

Adresa:

Habrůvecká bučina - národní přírodní rezervace.

Habrůvecká bučina - národní přírodní rezervace

Smíšený lesní porost s převahou buku.

Adresa:

Hersica - přírodní památka.

Hersica - přírodní památka

Mokřadní lesní společenství s olšinami a chráněnými bledulemi.

Adresa:

Horní Bělá - přírodní památka.

Horní Bělá - přírodní památka

Výskyt luční enklávy v údolní nivě Bělé se zachovalými břehovými porosty a výskytem mokřadních a rašelinných společenstev.

Adresa:

Horní Židovka - přírodní památka.

Horní Židovka - přírodní památka

Významné biocentrum smíšeného listnatého lesa uprostřed smrkových monokultur. Lokalita je také významná geomorfologicky. Důvodem ochrany jsou zbytky přirozené bučiny s javorem a dubem s bohatou květenou...

Adresa:

Klášterce - přírodní památka.

Klášterce - přírodní památka

Území pokryté přirozeným dubovým porostem s bohatým bylinným patrem.

Adresa:

Lysicko - přírodní park.

Lysicko - přírodní park

Území zaujímá celkovou plochu 40,7 km2. Důvodem ochrany je bývalá obora navazující na zámecký park, sbírka domácích i exotických dřevin.

Adresa:

Míchovec - přírodní památka.

Míchovec - přírodní památka

Důvodem ochrany je pralesový porost bukových javořin s masovým výskytem měsíčnice vytrvalé, významné skalní hradby.

Adresa:

Padělky - přírodní památka.

Padělky - přírodní památka

Vyskytují se zde teplomilné a vápenomilné druhy rostlin, které rostou na vápencovém podkladu ve značné nadmořské výšce, dále poměrně velká populace chráněných a ohrožených druhů rostlin.

Adresa:

Park Letovice - přírodní památka.

Park Letovice - přírodní památka

Strmé skalnaté svahy nad Svitavou, na mírnějších svazích a temeni je parková úprava.

Adresa:

Rakovecké údolí - přírodní park.

Rakovecké údolí - přírodní park

Rozloha činí 1270 hektarů. Do údolí padají svahy se slepencovými skalami, podél meandrujícího potoka Rakovec jsou zachovány vlhké louky s břehovým porostem. Jedná se o oblast se zachovanými lesy a výskytem...

Adresa: Račice

Říčky - přírodní park

Důvodem zřízení přírodního parku Říčky je zachovalý komplex nivních luk kolem meandrujícího toku Říčky se skupinami dřevin, tůněmi a mokřady obklopený lesními porosty se zajímavými výhledy z vrcholků okolních...

Adresa: Bukovinka

Rudické propadání - národní přírodní památka.

Rudické propadání - národní přírodní památka

Ponor Jedovnického potoka nedaleko obce Rudice je největším ponorem v Moravském krasu. Potok mizí na konci slepého údolí do hloubky 86 metrů a vyvěrá po 13 km u Býčí skály. Naučná stezka Rudické propadání...

Adresa:

Skály - přírodní rezervace.

Skály - přírodní rezervace

Původní lesní porosty s převažujícím bukem a příměsí smrku ztepilého a javoru klenu.

Adresa: Suchý

Sýkoř - přírodní památka.

Sýkoř - přírodní památka

V rámci Českomoravské vysočiny jde o poslední dochované rozsáhlé zbytky typických bučin a bučin s javorem klenem s přirozenou skladbou bylinného podrostu. Území je tvořeno bítýšskými rulami. Vyskytuje...

Adresa:

Údolí Chlébského potoka - přírodní rezervace.

Údolí Chlébského potoka - přírodní rezervace

Údolí se zalesněnými svahy, s výskytem menších lučin a bledule jarní. Geologicky je tvořeno bítešskou rulou. Oblast je významná rozsáhlými porosty suťových lesů se vzácnými druhy rostlin.

Adresa:

Betlém - přírodní památka.

Betlém - přírodní památka

Bývalá štěrkovna.

Adresa:

Děvín-Kotel-Soutěska - národní přírodní rezervace.

Děvín-Kotel-Soutěska - národní přírodní rezervace

Největší a nejcennější pálavská rezervace zahrnující vápencová bradla Děvína a Kotelné oddělená Soutěskou. Svahy Kotelné lemují skalní stěny s věžemi Martinka, Trůn a nepravým skalním mostem zvaným Velký...

Adresa:

Dolní Mušovský luh - přírodní památka.

Dolní Mušovský luh - přírodní památka

Území o rozloze 48,6 ha s posledními pozůstatky typický tvrdých podpálavských luhů.

Adresa:

Dunajovické kopce - národní přírodní památka.

Dunajovické kopce - národní přírodní památka

Původní stepní porosty roztroušeny v menších plochách mezi vinicemi. Z rostlinných druhů je vzácná mandloň nízká, katrán tatarský, třemdava bílá, kosatec nízký. Hnízdiště četných druhů zpěvného ptactva...

Adresa:

Lednické rybníky - národní přírodní rezervace, naučná stezka.

Lednické rybníky - národní přírodní rezervace, naučná stezka

Rezervace zahrnuje celkem šest vodních ploch: rybník Nesyt (největší moravský rybník), Hlohovecký, Prostřední a Mlýnský rybník, které jsou spojeny v jednu soustavu, a dva odlehlejší rybníky ležící v lednickém...

Adresa:

Lednicko-Valtický areál - kulturní krajina.

Lednicko-Valtický areál - kulturní krajina

Kulturní krajina přetvořená rodem Lichtenštejnů. Zámky a další romantické stavby v lesích a parcích mezi městy Valtice, Břeclav, Lednice a Mikulov.
tel: 519340330

Adresa:

Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen - národní přírodní rezervace.

Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen - národní přírodní rezervace

Vápencové bradlo Stolová hora s nezaměnitelným tvarem vrcholové partie. Stepní vegetace je zastoupena mimo jiné tařicí skalní, koniklecem velkokvětým, hvozdníkem péřitým, kosatcem nízkým a písečným, kostřavou...

Adresa:

Kalendář věků - národní přírodní památka.

Kalendář věků - národní přírodní památka

Sprašový profil ve starém hliníku bývalé cihelny je významnou světovou geologickou lokalitou. Obsahuje pohřbené půdní horizonty z období teplejších výkyvů poslední doby ledové a je proto výstižně nazýván...

Adresa:

Kamenný vrch - přírodní rezervace.

Kamenný vrch - přírodní rezervace

Opuštěná pastvina s teplomilnou květenou a chráněnými druhy rostlin jako je hlaváček jarní, čilimník bílý, kosatec různobarvý a další.

Adresa:

Kočičí skála - přírodní památka.

Kočičí skála - přírodní památka

Malá vápencová skalka s výskytem zvláště chráněných a ohrožených druhů skalních, stepních a křovinných rostlin a s teplomilnými druhy hmyzu.

Adresa:

Křivé jezero - národní přírodní rezervace

Mrtvé rameno Dyje s posledními lužními lesy typickými pro podpálavskou oblast. Stromové patro tvoří dub letní a vrby hlavaté. Každé jaro pokryje zem koberec bledulí jarních. Svá hnízdiště mají v rezervaci...

Adresa:

Na cvičišti - přírodní památka

Bývalé vojenské cvičiště o rozloze 54,5 hektaru. Vyskytuje se tu na 40 druhů zvláště chráněných živočichů, zejména bezobratlých. Ale také i na 40 druhů ptáků, třeba dudek chocholatý, který má v sousedním...
tel: 519510585

Adresa:

Pastvisko u Lednice - národní přírodní památka.

Pastvisko u Lednice - národní přírodní památka

Mokřadní louky s porosty rákosu a křovitých vrb. Hnízdiště hus, kachen, chřástalů a dalších bahenních ptáků. Ornitologická lokalita nadregionálního významu.

Adresa:

Plácky - přírodní památka.

Plácky - přírodní památka

Mokřady s cennou slanomilnou vegetací.

Adresa:

Pouzdřanská step-Kolby - národní přírodní rezervace.

Pouzdřanská step-Kolby - národní přírodní rezervace

Teplé klima a vápenité pískovce podpořily vznik stepních společenstev, které jsou nedaleko Pouzdřan chráněny v národní přírodní rezervaci. Z rostlin se zde vyskytují například kavyl sličný, koniklec velkokvětý...

Adresa:

Rendezvous - národní přírodní památka.

Rendezvous - národní přírodní památka

Doubrava obestírající romantický zámeček Randezvous. Na písčitém podkladu se daří dubu céru a přirozené teplomilné květeně. Odborníci z řad mykologů si cení území jako jedinečné lokality s výskytem vzácných...

Adresa:

Slanisko u Nesytu - národní přírodní rezervace.

Slanisko u Nesytu - národní přírodní rezervace

Nejcennější moravská lokalita slanomilné vegetace. Na nepropustném jílovitém podloží vznikly zasolené půdy, na kterých se daří mimo jiné hvězdnici slanisté, jitrocelu přímořskému, hadímu mordu malokvětému...

Adresa:

Turold - přírodní rezervace.

Turold - přírodní rezervace

Jedno z výrazných vápencových bradel Pavlovských vrchů. Jedná se o významné geologické, speleologické, paleontologické a archeologické naleziště.

Adresa:

Park Rochus s kaplí sv. Rocha - přírodní a kulturně - historický areál.

Park Rochus s kaplí sv. Rocha - přírodní a kulturně - historický areál

Areál nabízí návštěvníkům značený vyhlídkový turistický okruh, starobylou kulturní památku – poutní kapli sv. Rocha. Barokní kaple byla vystavěna jako připomínka morové rány, která v r. 1680 postihla Uherské...
tel: 576776552

Adresa: Mařatice 1797, Uherské Hradiště

Búrová - národní přírodní památka.

Búrová - národní přírodní památka

Orchidejové louky s jedinečným výskytem ohrožené kýchavice černé.

Adresa:

Čertoryje - národní přírodní rezervace.

Čertoryje - národní přírodní rezervace

Velmi reprezentativní ukázka květnatých bělokarpatských luk.

Adresa:

Holý kopec - přírodní rezervace.

Holý kopec - přírodní rezervace

Lesní komplex přirozených doubrav a bučin s bohatou škálou lesních typů a vzácnými druhy fauny. Území je bohaté na celou řadu druhů více či méně ohrožených živočichů. Staré lesní porosty jsou významným...

Adresa:

Horky - přírodní rezervace.

Horky - přírodní rezervace

Dochované ukázky nejsušší varianty bělokarpatských stepí se vzácnými, ohroženými a chráněnými druhy rostlin.

Adresa:

Jazevčí - národní přírodní rezervace.

Jazevčí - národní přírodní rezervace

Rozlehlý komplex rozlehlých bělokarpatských květnatých luk.

Adresa:

Louky pod Kumstátem - přírodní rezervace.

Louky pod Kumstátem - přírodní rezervace

Louky s výskytem katránu tatarského.

Adresa: Krumvíř

Ranšpurk - národní přírodní rezervace.

Ranšpurk - národní přírodní rezervace

Původní lužní prales. Nejstarší duby dosahují stáří 350 - 470 let, mladší porost jasanu, dubu, habru, babyky a lípy stáří 150 let. Nejmladší (stáří 10 let) a nejnižší patro tvoří jasany, duby a jilmy....

Adresa:

Váté písky - národní přírodní památka.

Váté písky - národní přírodní památka

Významná ukázka rostlinných společenstev na nezalesněných plochách. Oblast je velmi bohatá na významné druhy rostlin a živočichů. Na kyselé písky je vázána specifická teplomilná vegetace s unikátní druhovou...

Adresa:

Zahrady pod Hájem - národní přírodní rezervace.

Zahrady pod Hájem - národní přírodní rezervace

Mozaika původních karpatských luk, pastvin a sadů s bohatou květenou a faunou. Udržování luční vegetace vyžaduje pravidelné kosení, neboť jinak zarůstá hlohem a borovicí. Z ohrožených druhů rostlin zde...

Adresa:

Barborka - přírodní památka.

Barborka - přírodní památka

Území s rozlohou 7,96 ha se zbytky staré zmlazující se dubové bučiny.

Adresa:

Břestecká skála - přírodní památka.

Břestecká skála - přírodní památka

Skupina pískovcových skal, který se dělí na tři části: Hlavní kámen, Plotna a Východní Věžka. Skála je využívána horolezci.

Adresa:

Cahnov - národní přírodní rezervace.

Cahnov - národní přírodní rezervace

Původní lužní prales. Nejstarší duby dosahují stáří 350 - 470 let, mladší porost jasanu, dubu, habru, babyky a lípy stáří 150 let. Nejmladší (stáří 10 let) a nejnižší patro tvoří jasany, duby a jilmy....

Adresa:

Háj - přírodní rezervace

Skrz přírodní památku vede železniční trať a na severu je ohraničena říčkou Velička. Důvodem ochrany je listnatý porost s bohatým keřovým a bylinným podrostem.

Adresa:

Hošťálka - přírodní památka

Bývalá pastvina s hojným výskytem koniklece velkokvětého a jiných teplomilných druhů rostlin.

Adresa:

Hovoranské louky - přírodní rezervace.

Hovoranské louky - přírodní rezervace

Nejcennější a nejrozsáhlejší komplex stepních luk na jižní Moravě. Jedná se o bezlesé, svažité území o výměře 10,5 ha. Ve východní části je malý lesík s dřevinami, jako jasan ztepilý a akát. Na okraji...

Adresa:

Javorina - národní přírodní rezervace

Bukový prales,na nelesních enklávách bohatá květena.

Adresa:

Kobylí hlava - přírodní rezervace

Stepní louka a teplomilná doubrava se nachází v Hlucké pahorkatině, vyznačující se bohatým společenstvím ohrožených druhů rostlin, především se jedná o kavyl tenkolistý, koniklec velkokvětý, hlaváček jarní...

Adresa: Hluk

Králův stůl - kamenný útvar

Útvar opředený pověstmi navazujícími na velkomoravskou minulost středního pomoraví.

Adresa:

Kútky - přírodní rezervace.

Kútky - přírodní rezervace

Důvodem ochrany je zbytek luhových stepí a karpatských luk s charakteristickou květenou a zvířenou.

Adresa:

Lom Rasová - přírodní památka.

Lom Rasová - přírodní památka

Zatopený pískovcový lom - refugium obojživelníků.

Adresa:

Losky - přírodní památka.

Losky - přírodní památka

Opuštěná východní část hliniště, kde se prováděla těžba čtvrtohorních sprašových sedimentů. Celý profil je vyjímečný svým neobyčejně dynamickým vývojem, který svědčí o střídání klidných období s nerušenou...

Adresa:

Machová - přírodní rezervace

Jedná se o typické bělokarpatské louky o rozloze 112 ha ozdobené osaměle rostoucími stromy a typickou květenou. Přírodní rezervací Machová a jejím ochranným pásmem protéká Rybnický potok, který v určitých...

Adresa: Javorník

Medlovický lom - přírodní památka.

Medlovický lom - přírodní památka

Naleziště porcelánového jaspisu (porcelanitu) Těžba porcelanitu zde začala na začátku druhé světové války a vytěžený materiál byl využíván zejména na zpevnění komunikací nebo k dekoračním účelům.

Adresa:

Mikulčický luh - přírodní park.

Mikulčický luh - přírodní park

Je to nejcennější, co Mikulčice uchovávají pro příští generace. Jsou to lužní lesy a nivní louky s bohatou florou a faunou. Součástí je i Chráněná přírodní rezervace Skařiny, známá hnízdištěm čápa bílého...

Adresa:

Na Adamcích - národní přírodní památka.

Na Adamcích - národní přírodní památka

Bohatá lokalita teplomilné květeny.

Adresa:

Nad Vápenkou - přírodní památka

Na nevelké ploše louky (0,55 ha) se vyskytuje velmi hojně koniklec velkokvětý a v menší míře i ostatní chráněné druhy rostlin. I v této malé lokalitě nalezneme několik druhů orchidejí, za všechny uvedeme...

Adresa:

Nivky za Větřákem - přírodní památka.

Nivky za Větřákem - přírodní památka

Chráněné území má charakter stepního trávníku se zastoupením ohrožených a chráněných druhů rostlin. V rostlinném společenstvu je zachovalá bohatá populace hlaváčku jarního, dále se zde vyskytuje kostřava...

Adresa:

Očovské louky - přírodní památka

Původně vlhké louky s výskytem řady vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Území má velký estetický a krajinářský význam.

Adresa:

Oskovec II - přírodní rezervace

Lužní les s vhodnými hnízdními podmínkami pro volavku popelavou a čápa bílého. V lese dominují jasan úzkolistý a dub letní, přimísena je lípa malolistá a ořešák černý. Z keřů pak bez černý, svída krvavá...

Adresa:

Písečný rybník - přírodní rezervace.

Písečný rybník - přírodní rezervace

Území tvořící rybník a k němu přiléhající vlhké slatinné louky je navržené i mezi evropsky významné lokality soustavy Natura 2000. Jedná se o lokalitu s bohatým zastoupením nejrůznějších druhů rostlin...

Adresa:

Porážky - národní přírodní rezervace.

Porážky - národní přírodní rezervace

Významná bělokarpatská louka, jediné naleziště všivce statného v ČR.

Adresa:

Skařiny - přírodní rezervace.

Skařiny - přírodní rezervace

Lužní les s hnízdící kolonií volavek popelavých a čápů bílých. Vegetaci tvoří tvrdý luh, ve stromovém patře se objevují staré exempláře dubu letního, které provází topol kanadský, jasan úzkolistý, lípa...

Adresa:

Soutok - národní přírodní rezervace.

Soutok - národní přírodní rezervace

Původní lužní prales. Nejstarší duby dosahují stáří 350 - 470 let, mladší porost jasanu, dubu, habru, babyky a lípy stáří 150 let. Nejmladší (stáří 10 let) a nejnižší patro tvoří jasany, duby a jilmy....

Adresa:

Strážnické Pomoraví - přírodní park.

Strážnické Pomoraví - přírodní park

Přibližně 31 km2 chráněné plochy představuje ukázku harmonické krajiny bezprostředního okolí přirozeného vodního toku se zbytky starých slepých ramen, mokrými loukami a fragmentem každoročně zaplavovaného...

Adresa:

Střečkův kopec - přírodní památka

Bývalý lom o rozloze 0,11 ha, kde bylo provedeno odkrytí tzv. antonínského souvrství. Na území Bílých Karpat je dosti ojedinělou lokalitou, protože žádný další odkryv uvedené geologické vrstvy není znám...

Adresa: Blatnice pod Sv. Antonínkem

Trojmezí Česko - Slovensko - Rakousko

Trojmezí na soutoku řek Moravy a Dyje, které zde vytvářejí 9 km širokou údolní nivu, kterou pokrývá jeden z nejrozsáhlejších lužních lesů v Evropě.

Adresa:

Výchoz - přírodní památka.

Výchoz - přírodní památka

Skalnatý masiv, který vznikl těžbou písku a lignitu. Zbytek lignitové sloje, která je starší než 10 milionů let, zde najdeme dosud.

Adresa: Čejč

Cínová hora - přírodní památka.

Cínová hora - přírodní památka

Bývalá lomová stěna. Důvodem ochrany jsou teplomilná rostlinná společenstva a vzácné druhy rostlin a živočichů.

Adresa:

Krumlovsko-rokytenské slepence - národní přírodní rezervace.

Krumlovsko-rokytenské slepence - národní přírodní rezervace

Členité území údolí říčky Rokytné, zahloubené v permských slepencích na jihovýchodním okraji Boskovické brázdy, kde se vyskytují vzácná rostlinná a živočišná společenstva.

Adresa:

Miroslavské kopce - národní přírodní památka.

Miroslavské kopce - národní přírodní památka

Sedm samostatných vrchů s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů.

Adresa: Miroslav

Gránické údolí

Adresa: Znojmo

Hevlínské jezero - přírodní památka

Mokřad s vodními plochami, kde se vyskytují chráněné druhy živočichů - např. blatnice skvrnitá, kuňka ohnivá. Jedná se také o významnou ornitologickou lokalitu, hnízdí zde bukáček malý.

Adresa: Hevlín

Ledové sluje - přírodní zajímavost

Skalní rozsedliny mezi nimiž se černají jícny hlubokých děr najdete ve strmém svahu nad řekou Dyjí. Po celý rok se v nich udržuje stálá nízká teplota, a proto jim lidé dali jméno Ledové sluje.

Adresa: