Rezervovat ubytování

Hrady, zámky a městská opevnění

Zámek Slavkov - Austerlitz.

Zámek Slavkov - Austerlitz

Středověkou tvrz řádu německých rytířů nechali Kounicové přestavět v renesanční a později v reprezentační vrcholně barokní zámek podle návrhu B. Martinelliho. Ve 20. století prošel nezbytnou rekonstrukcí...
tel: 544227548

Adresa: Palackého nám. 1, Slavkov u Brna

Belcredi - zámek

Barokní zámek, který byl postaven roku 1714 na základech původní renesanční tvrze. Kolem zámku se rozkládá původně francouzský, později anglický park. V současné době je součástí zámku hotel a zámecká...
tel: 605400423

Adresa: Pohankova 8, Brno

Kuřim - zámek.

Kuřim - zámek

Hlavní dominanta a historická památka, která je typickou ukázkou venkovského šlechtického sídla. Původně zde stála tvrz postavená v 15 st. pány z Boskovic, která byla v 16. st. přestavěna na renesanční...
tel: 541231038

Adresa: Křížkovského 48, Kuřim

Letohrádek Mitrovských.

Letohrádek Mitrovských

Zámeček v přechodném barokně-klasicistním stylu. Jako letní odpočinkové sídlo - zahradní kasino ho nechal postavit hrabě Antonín Arnošt Mitrovský. V letech 1978-1987, 2010 byla provedena rekonstrukce....
tel: 605972588

Adresa: Veletržní 19, Brno

Pernštejn - hrad.

Pernštejn - hrad

Mohutný gotický hrad působí už na první pohled jako pevné a nedobytné sídlo. Zvláštní seskupení jeho částí vypovídá o složitém architektonickém vývoji. Nejstarší hradní jádro vzniklo pravděpodobně ve 13...
tel: 566566101, 607557039

Adresa: Nedvědice

Špilberk - hrad a muzeum.

Špilberk - hrad a muzeum

Jedna z výrazných dominant Brna. Zprvu sídlo Přemyslovců měnilo později často majitele. Hrad se stal důležitou pevností (odolal i nájezdům Švédů) a později trestnicí. Ve vězeňských kobkách Špilberku trpěli...
tel: 542123611, 542123614, 542123668, 728671483

Adresa: Špilberk 210/1, Brno

Židlochovice - zámek.

Židlochovice - zámek

Starší vodní tvrz přestavěná Fridrichem ze Žerotína na zámek. V letech 1722-1728 za hraběte Sinzendorfa proběhla barokní přestavba. Dnešní podobu získal za Habsburků. Pobýval zde i prezident T. G. Masaryk...
tel: 956264122

Adresa: Tyršova 1, Židlochovice

Veveří - hrad.

Veveří - hrad

První zmínka o původně románském hradu pochází z roku 1213. Na konci 13. století vznikl královský raně gotický hrad, který později prošel složitým stavebním vývojem. Dnešní podobu získal v polovině 18...
tel: 549420164, 724703429

Adresa: Veverská Bítýška

Oslavany - zámek.

Oslavany - zámek

Renesanční zámek s arkádovým nádvořím navázal v 16. století stavebně na budovy bývalého kláštera. Klášter cisterciaček stál již v polovině 13. století, nepřežil však husitské nájezdy a požár roku 1516...
tel: 546418411, 546418413

Adresa: Zámecká, Oslavany

Dolní Kounice - hrad a zámek.

Dolní Kounice - hrad a zámek

Klášterní hrad, jediný na našem území, je historicky spjat s kongregací sester premonstrátek z nedalekého kláštera Rosa Coeli. Byl postaven na jejich ochranu pravděpodobně koncem 13. století. Po zániku...
tel: 602765625

Adresa: Zámecká 1, Dolní Kounice

Vyškov - zámek a muzeum.

Vyškov - zámek a muzeum

Renesanční zámek ze 17. století, původně hrad olomouckých biskupů. V roce 1753 vyhořel a byl obnoven pro potřeby vojenské nemocnice, později školy. Po rekonstrukci ve 20. století se stal sídlem vlastivědného...
tel: 517348040

Adresa: nám. Čsl. armády 2, Vyškov

Bučovice - zámek.

Bučovice - zámek

Čtyřkřídlý renesanční zámek s překrásným nádvořím a vzácnou manýristickou fontánou. Stavba zámku započala r. 1567 na místě původní bučovické tvrze. Díky překrásným interiérům a bohatému zdobení štuky byl...
tel: 517383135

Adresa: Zámek 1, Bučovice

Habrovany - zámek.

Habrovany - zámek

Tvrz v Habrovanech se poprvé připomíná r. 1376, kdy ji přijal lénem Petr z Habrovan. Po škodách husitských válek byla obnovena, goticko - renesanční přestavby se dočkala na počátku 16. st. Přestavována...

Adresa: č.p. 1, Habrovany

Ivanovice na Hané - zámek.

Ivanovice na Hané - zámek

Přestavěná gotická tvrz a johanitská komenda ze 14. století na renesanční čtyřkřídlý zámek s nádvorními arkádami. Věž zámku byla postavena za Rottalů kolem roku 1711.

Adresa: Ivanovice na Hané

Měnínská brána.

Měnínská brána

Měnínská brána je jedinou dochovanou bránou brněnského hradebního systému. Byla postavena kolem roku 1500. Původně šlo o čtyřpatrovou věžovitou stavbu. Dnes je Měnínská brána součástí Muzea města Brna...
tel: 542214946

Adresa: Měnínská 7, Brno

Rosice - zámek.

Rosice - zámek

Přední památka moravské renesance. První písemná zmínka z r. 1259. Průčelí je klasicistní, na druhém nádvoří renesanční arkády se zajímavými reliéfními symboly (hojnost, talent, sláva apod). V interiérech...
tel: 546412891

Adresa: Žerotínovo nám. 1, Rosice u Brna

Sokolnice - zámek.

Sokolnice - zámek

Přestavěný zámek z renesanční tvrze z roku 1560. Za Dietrichštejnů zámek barokně upraven. Přestavbu, tak jak ji známe dnes, provedli Mitrovští z Nemyšle. O zámek se vedly prudké boje za slavkovské bitvy...

Adresa: Sokolnice

Vyškov - středověké opevnění.

Vyškov - středověké opevnění

Zbytky středověkého městského opevnění. Původní hradby (vysoké až 6 m) obepínaly do 19. st. celé město, do kterého bylo možné vstoupit třemi branami.

Adresa: Vyškov

Bohdalice - zámek.

Bohdalice - zámek

Na počátku jeho historie stojí řád jezuitů, který koupil ves Bohdalice r. 1638. Tehdy tu byl statek a stará tvrz. Zpočátku tedy sídlili zde, ale později se rozhodli pro výstavbu nové renesanční rezidence...
tel: 517358276

Adresa: Bohdalice 1

Račice - zámek.

Račice - zámek

Trojkřídlý dvoupatrový zámek se třemi věžemi. Původně hrad, který Jan Haugvic z Biskupic nechal mezi lety 1568 - 1585 přestavět na renesanční zámek. V 19. st. proběhla empírová přestavba.
tel: 515555549

Adresa: č.p. 1, Račice

Drnovice - zámek.

Drnovice - zámek

Zámek na návsi nechal v letech vystavět baron Mundy. V letech 1899 - 1947 zde sídlil zemský chorobinec. Dnes je budova sídlem Obecního úřadu. Stará konírna byla přestavěna na kapli zasvěcenou sv. Alžbětě...

Adresa: Drnovice 1

Bauerův zámeček - zámek

Klasicistní zámeček vybudovaný cukrovarnickou rodinou Bauerů na začátku 19. století.
tel: 541158493

Adresa: Brno

Hajany - zámek

Zámek byl vybudován koncem 18. století rodem Smetanů, sídlem velkostatkářů byl až do roku 1945.

Adresa: Hajany

Hrubšice - zámek.

Hrubšice - zámek

Původně tvrz ze 14. st., která byla v 16. st. přestavěna v patrový čtyřkřídlý zámek. Vnitřní část zahrnuje prostorné arkádové nádvoří.

Adresa: Hrubšice

Medlánky - zámek

Zámek byl vystavěn v 18. století Brněnským ústavem šlechtičen jako letní sídlo. Později objekt zámku sloužil jako obytná budova, sýpka nebo provozovna smaltovny.

Adresa: Brno-Medlánky

Řečkovice - zámek

Objekt zámku byl vybudován patrně v 16. století z původní tvrze jako renesanční stavba. Po roce 1623 se jeho majiteli stali brněnští jezuité, kteří jej nechali upravit na barokní. V současnosti zámecké...

Adresa: Brno-Řečkovice

Slavkov u Brna - městské opevnění.

Slavkov u Brna - městské opevnění

Městské zdi byly 7 - 8 metrů vysoké s ochozem a štěrbinovitými střílnami. Opevnění bylo zpevněno příkopem, součástí byly také rybníky.

Adresa: Slavkov u Brna

Troubsko - zámek

Barokní zámek vystavěný hrabaty z Werdenberka na místě bývalé renesanční tvrze roku 1660. Objekt obklopují hospodářské budovy, kterým dominuje čtyřpatrová hranolová věž.

Adresa: Troubsko

Zámek Chrlice

Barokní zámek vybudovaný koncem 18. století na místě původní tvrze. V současné době je objekt využíván jako ústav soc. péče pro nevidomé.

Adresa: Chrlické náměstí 2/2, Brno

Blansko - zámek a muzeum.

Blansko - zámek a muzeum

Renesanční zámek na místě původně gotické tvrze. Založen r. 1547, později několikrát zásadně přestaven. Ve své době byl kulturním centrem oblasti. Zdejší majitelé se zasloužili o rozvoj hutnictví a kovolitectví...
tel: 516417221

Adresa: Zámek 1, Blansko

Boskovice - zámek.

Boskovice - zámek

Původní objekt kláštera z r. 1682 byl v letech 1819-1826 přestavěn do dnešní podoby empírového zámku. Kolem se nachází stylově upravený park, v historických interiérech kromě dobového vybavení i bohatá...
tel: 516452241

Adresa: Hradní 6, Boskovice

Kunštát - zámek.

Kunštát - zámek

rad vystavěl v polovině 13. století Kuna z Kunštátu, podle nějž dostal jméno. Mezi majiteli středověkého hradu figuruje i český král Jiří z Kunštátu a Poděbrad. Renesanční zámek vznikl přestavbou původního...
tel: 516462062

Adresa: Zámecká 1, Kunštát

Křtiny - zámek.

Křtiny - zámek

Objekt vznikl přestavbou barokní rezidence, kterou si v r. 1658 postavili zábrdovičtí mniši u zdejšího kostela. Celý komplex je spjat s českým stavitelem italského původu Janem Blažejem Santinim – Aichlem...
tel: 516527711

Adresa: Křtiny 1, Křtiny

Borotín - zámek.

Borotín - zámek

Zámek ve volném francouzském stylu vybudovaný Václavem z Freyensfeldu, po roce 1948 zestátněn. Nyní je ve vlastnictví restituentů po posledním majiteli.

Adresa: Borotín

Černá Hora - zámek.

Černá Hora - zámek

Původně hrad, přestavěný na zámek. Vybudován ve 13. stol. pány z Boskovic. Za Aueršperků r. 1726 vyhořel. Opraven v 1859-61 hrabětem Freissem v novorenesančním stylu. Dnes slouží jako domov důchodců.

Adresa: Černá Hora

Letovice - zámek.

Letovice - zámek

Původní hrad vznikl podle archeologických nálezů v 2. polovině 13. století za pánů z Letovic, první písemná zmínka pochází z r. 1360. Na počátku 15. století v r. 1424 hrad zničili husité, již v druhé polovině...
tel: 602528912, 516454533

Adresa: Zámek 1, Letovice

Lomnice - zámek.

Lomnice - zámek

Původně raně gotický hrad postavený v 2. polovině 13. století pány z Lomnic (do roku 1558) byl několikráte přestavený - na konci 16. století v renesanční zámek, na konci 17. století přestavěn barokně přestavěn...

Adresa: Lomnice

Lysice - zámek.

Lysice - zámek

Původně středověká tvrz, přestavěná v 1. pol. 16. stol. na renesanční zámek. Později byl postupně barokně a empírově přestavěn, dnešní podoba je z přelomu 19. a 20. stol. K zámku přiléhá romantický park...
tel: 516472235

Adresa: Zámecká 1, Lysice

Rájec nad Svitavou - zámek.

Rájec nad Svitavou - zámek

Ojedinělý zámek ve stylu Ludvíka XVI. s charakteristickou mansardovou střechou členěnou vikýři. Postaven na místě renesančního zámku, který na přelomu 17. a 18. stol. vyhořel. Zámek je obklopen anglickým...
tel: 516432013

Adresa: Blanenská 1, Rájec nad Svitavou - Jestřebí

Velké Opatovice - zámek a muzeum.

Velké Opatovice - zámek a muzeum

Barokní zámek vystavěný na místě gotické tvrze, pozdně barokně rozšířený v polovině 18. století. Počátkem 20. století proběhly secesní úpravy a po požáru roku 1973 dostavba v duchu moderního baroka. Původní...
tel: 516477303, 516410700

Adresa: Zámek 14, Velké Opatovice

Lovecký zámeček

Objekt zámečku vybudovali Ditrichštejnové roku 1833. Od poloviny 19.st. sloužil jako hájovna.

Adresa: Lhota Rapotina

Lednice - zámek a park.

Lednice - zámek a park

Novogotický zámek ve světoznámém lednicko-valtickém areálu zařazeném do seznamu UNESCO. Dříve byl gotickou tvrzí, později renesančním i barokním zámkem, na jehož výstavbě a výzdobě se podílela řada významných...
tel: 519340128

Adresa: Zámek 1, Lednice

Mikulov - muzeum a zámek.

Mikulov - muzeum a zámek

Původně hrad ze zač. 13. stol. později přestavěn na renesanční zámek, po požáru v r. 1719 upraven barokně. Na konci 2. svět. války vyhořel. Péčí Spolku pro obnovu zámku byla započata obnova. Podle projektů...
tel: 519309019, 519309014, 777061230

Adresa: Zámek 1, Mikulov

Rendez - vous (Dianin chrám).

Rendez - vous (Dianin chrám)

Podle plánů stavebního ředitele Josefa Hardmutha ho postavil architekt Josef Kornhäusel. Monument napodobující římský vítězný oblouk, sloužil Janu I. a jeho hostům při četných lovech jako místo loveckých...
tel: 778743754

Adresa: Valtice

Hraniční zámeček.

Hraniční zámeček

Stavba na západním kraji Hlohoveckého rybníka vystavěná v letech 1816 - 1827. Jak nám připomíná nápis na fasádě: „Zwischen Österreich und Mähren“, jedna její polovina byla postavena na rakouské a druhá...
tel: 519354354

Adresa: Hlohovec 16, Hlohovec u Břeclavi

Valtice - zámek.

Valtice - zámek

Rozsáhlá a reprezentativní barokní zámecká stavba nahradila původní renesanční zámek. Je součástí lednicko-valtického areálu zapsaného do seznamu UNESCO. Za zmínku stojí zámecké průčelí s fasádou bohatě...
tel: 778743754

Adresa: Zámek 1, Valtice

Janův hrad - letohrádek.

Janův hrad - letohrádek

Romantická napodobenina zříceniny hradu z r. 1807, jeden z letohrádků v lednicko-valtickém areálu. Sloužil jako myslivna a lovecký zámeček. Dnes je zde expozice myslivosti a je využíván i jako obřadní...
tel: 519355134

Adresa: Lednice

Pohansko - zámeček.

Pohansko - zámeček

Empírový zámeček je symetrickou stavbou s přízemními arkádovými křídly, ve střední části se nalézá rizalit s jednopatrovou nástavbou, které dominuje dlouhá lodžie s plným parapetem uzavřená 12 jónskými...
tel: 519374248, 739236640

Adresa: Pohansko 206, Břeclav

Apollonův chrám.

Apollonův chrám

Pseudoantický chrám na břehu Mlýnského potoka byl vystavěný jako vyhlídka na vrcholku nad Mlýnským rybníkem. Sochařská výzdoba, která sem byla přenesena ze zrušeného chrámu Múz, se tématicky váže k antickému...
tel: 732448353

Adresa: Nový dvůr 196, Břeclav

Břeclav - zámek.

Břeclav - zámek

Původně hrad, který nechala v místech hradiště postavit královna Konstancie. Později ho Jan mladší ze Žerotína (1570) nechal přestavit na dvoupatrový renesanční zámek s arkádovým nádvořím. Začátkem 19...

Adresa: Břeclav

Lovecký zámeček.

Lovecký zámeček

Zámeček postavený podle návrhu Josefa Hardmutha. Patrový objekt opatřený lodžií ohraničenou šesti toskánskými sloupy. Sloužil jako hájovna.

Adresa: Slovácká 436, Lednice

Vlasatice - zámek.

Vlasatice - zámek

Ditlin Mořic vybudoval v r. 1932 ve Vlasaticích tvrz. Tento brněnský měšťan totiž dostal povolení od markraběte Karla opevnit tamější dvůr. Za husitských válek tvrz ovládli na čas husité. Na počátku 16...

Adresa: Vlasatice

Zámeček Lány.

Zámeček Lány

Postaven podle plánů Josefa Hardtmutha.

Adresa: Břeclav

Zámek Cvrčovice.

Zámek Cvrčovice

Zámek v Cvrčovicích byl původně tvrzí založenou ve 14. století, později tato tvrz připadla kounickému klášteru. Její zánik se datuje někdy do 15. století. Koncem 16. století na místě tvrze byl vybudován...
tel: 519424829

Adresa: Cvrčovice 131, Pohořelice

Rybniční zámeček.

Rybniční zámeček

Klasicistní zámeček vybudoval architekt Kornhäusel. Patřil Lichtenštejnům a zprvu sloužil jako hájovna, později zde přebýval zahradník.
tel: 606277110

Adresa: Rybniční zámeček 437, Lednice

Diváky - zámek

Zámek Diváky je pozdně barokní stavbou z 18. století.
tel: 774150314

Adresa: Diváky

Sedlec - zámek

Zámeček se nachází na jižním okraji Nového rybníka západně od vinařské obce Sedlec. Stavba pochází patrně z období renesance, později došlo k barokní přestavbě.

Adresa: Sedlec

Zámeček Belveder.

Zámeček Belveder

Empírový Belveder sloužil Lichtenštejnům jako výletní letohrádek s výhledem do krajiny. Zároveň měl i hospodářský charakter. V jeho dvoře byli ve voliérách chováni bažanti a okrasní pávi.

Adresa: Valtice

Čejkovice - zámek.

Čejkovice - zámek

Renesanční zámek s historickými vinnými sklepy, které pamatují ještě 13. století, kdy původní tvrz obývali templáři. Po zrušení jejich řádu se objekt stal majetkem šlechtických rodů, po Bílé hoře pro změnu...
tel: 518362538

Adresa: Templářská 1, Čejkovice

Ždánice - zámek a muzeum.

Ždánice - zámek a muzeum

V 16. století vybudovali Zástřizlové tvrz, kterou Oldřich z Kounic přestavěl na renesanční zámek. Po bitvě na Bílé hoře získali zámek Liechtensteinové. V 17. století byl zámek raně barokně přestavěn. Od...
tel: 725920846

Adresa: Zámek 1, Ždánice

Masarykovo muzeum a zámeček Hodonín.

Masarykovo muzeum a zámeček Hodonín

Svého dnešního vzhledu zámeček nabyl po požáru v roce 1746, kdy byl v pozdně barokním slohu přebudován na jednopatrovou budovu a takto se zachoval až do současnosti. Od roku 1762 až do dubna 1919 byl i...
tel: 518351834

Adresa: Zámecké nám. 9, Hodonín

Uherský Ostroh - zámek a galerie.

Uherský Ostroh - zámek a galerie

Původně vodní hrad střežící obchodní stezku spojující Uhry s Prahou. Na hradě se střídala řada majitelů, v polovině 15. století jej na delší dobu získali páni z Kunovic, kteří jej začali přestavovat na...
tel: 572430538

Adresa: Zámecká 24, Uherský Ostroh

Kyjov - zámeček a muzeum.

Kyjov - zámeček a muzeum

Renesanční zámeček z poloviny 16. století postavený Janem Kunou z Kunštátu. V baroku byl rozšířen, v roce 1911 ozdoben pseudorenesančními sgrafity. Vlastivědné muzeum přibližuje přírodu, národopis a dějiny...
tel: 518612338

Adresa: Palackého 70, Kyjov

Nový Světlov - zámek.

Nový Světlov - zámek

Původně hrad na strmém kopci nad Bojkovicemi. Založen koncem 15. stol., sloužil jako obrana proti tureckým nájezdům. V 2. pol. 18. stol. přestavěn do podoby barokního zámku, dnešní novogotickou podobu...
tel: 572666222, 603587339

Adresa: Ke Světlovu 291, Bojkovice

Strážnice - zámek.

Strážnice - zámek

První vlastníci, pánové z Kravař kolem roku 1450 provádějí první přestavbu a budují západní křídlo. V roce 1501 kupují panství Žerotínové a zámek doznal další přestavby - přistavěno východní křídlo. V...
tel: 518332611

Adresa: Zámek 672, Strážnice

Ořechov - zámek.

Ořechov - zámek

Původní tvrz je připomínána již v 16. st., kdy náležela Kateřině z Doloplaz. V 2. pol. 16. st. byla přestavěna na renesanční zámek. Na přelomu 17. a 18. st. proběhla barokní přestavba, byla přistavěna...
tel: 572430630, 608516000

Adresa: Ořechov 91

Buchlov - hrad.

Buchlov - hrad

Jeden z nejstarších hradů na Moravě, dominanta zalesněné sv. části Chřibů. Jádro hradu pochází ze 13. stol., výstavba však pokračovala až do 17. stol. Hrad je nově rekonstruován a je místem častých kulturních...
tel: 572595161, 725377374

Adresa: Buchlovice

Bzenec - zámek.

Bzenec - zámek

Původně renesanční tvrz, později upravena v renesanční zámek s rozsáhlými sklepy. Základy dnešní stavby položil v pol. 18. st. hrabě Erdman Kryštov Pruskovský. Při posledních úpravách v pol. 19. st. hrabě...

Adresa: Zámecká 17/19, Bzenec

Klobouky u Brna - zámek a muzeum.

Klobouky u Brna - zámek a muzeum

Zámek nechal vystavět opat zábrdovického kláštera Ambrož z Telče, aby sloužil potřebám konventu. Po zrušení zábrdovického kláštera v roce 1784 získal budovu náboženský fond, v roce 1789 byl pronajat dvornímu...
tel: 519361576

Adresa: Zámecká 8, Klobouky u Brna

Strážnice - středověké opevnění.

Strážnice - středověké opevnění

V době tureckého nebezpečí, ve 2. pol. 16. st. bylo celé město obehnáno valem a vodním příkopem. Největší péče byla věnována zabezpečení vstupů do města na hlavní cestě ze Skalice do Veselí. Byly vybudovány...

Adresa: Strážnice

Uherský Brod - muzeum a zámek.

Uherský Brod - muzeum a zámek

Z části dochované městské opevnění ze 14. – 16. století s barokním sálem pocházejícím z let 1690 – 1693. Stálá expozice Komenský lidstvu, věnovaná životu a dílu významného rodáka, doplněná o expozici regionální...
tel: 572632288, 572632289

Adresa: Přemysla Otakara II., č. 37, Uherský Brod

Veselí nad Moravou - zámek.

Veselí nad Moravou - zámek

Původní středověký hrad vznikl ve 13. století na obranu hranice mezi českými zeměmi a Uhrami. Byl vybudován na malém ostrůvku, chráněný rameny řeky Moravy. V 16. století prošel renesanční přestavbou na...

Adresa: Zámecká 14, Veselí nad Moravou

Milotice - zámek.

Milotice - zámek

Přestavba gotické tvrze v renesanční zámek se odehrála v 16. století za Žerotínů. V 18. století dostal dnešní podobu. Zdobené historické interiéry jsou vybaveny dobovým zařízením. Zámek obklopuje francouzská...
tel: 518619643, 724663502

Adresa: Zámecká 1, Milotice

Buchlovice - zámek.

Buchlovice - zámek

Spolu s rozsáhlým parkem představuje zámek v Buchlovicích opravdový architektonický skvost - typ italské vily, luxusního šlechtického sídla. Byl postaven v 17.-18. stol. ve stylu pozdní renesance italským...
tel: 572434240

Adresa: Buchlovice

Hrad Bítov s kaplí Nanebevzetí Panny Marie.

Hrad Bítov s kaplí Nanebevzetí Panny Marie

Zachovalý gotický hrad stojící na ostrohu soutoku řek Dyje a Želetavky, nad Vranovskou přehradou. Poprvé zmíněn v r. 1046, kdy byl součástí břetislavské soustavy hradů chránících jižní hranici. Během následujících...
tel: 515294622, 515294736

Adresa: Bítov, Uherčice

Bohutice - zámek a expozice.

Bohutice - zámek a expozice

Původní tvrz vybudovali v 15. st. příslušníci rodu z Mukoděl. V 17. st. byla přestavěna na renesanční zámek. V 18 st. bylo přistavěno barokní křídlo. Na nádvoří se nachází barokní kašna. Expozice Bohutické...
tel: 724183293

Adresa: č.p. 8, Bohutice

Vranov nad Dyjí - zámek.

Vranov nad Dyjí - zámek

Monumentální barokní zámek na skále nad Vranovskou přehradou. Vznikl na místě mohutného gotického hradu, který r. 1665 vyhořel. Dominantou je velkolepý elipsovitý sál předků, zajímavě architektonicky je...
tel: 515296215

Adresa: Zámecká 93, Vranov nad Dyjí

Miroslav - zámek.

Miroslav - zámek

Přestavěná tvrz Valečskými z Mírova v zámek. V polovině 17. století za Náchodských upraveny interiéry, v místech příkopů a valů zřízen park. Součástí prohlídky zámku je výstava Slovanské epopeje poskládaná...
tel: 735173153

Adresa: Brněnská 79/2, Miroslav

Znojemský hrad - zámek a muzeum.

Znojemský hrad - zámek a muzeum

Vznikl za knížete Břetislava v první polovině 11. stol. jako součást systému pohraničních pevností, sídlo znojemských údělných Přemyslovců a důležité správní centrum. Svoje postavení si ponechal i později...
tel: 515222311, 515282211

Adresa: Hradní 10, Znojmo

Uherčice - zámek.

Uherčice - zámek

Renesanční zámek vybudovaný Krajíři z Krajku v 16. století na místě gotické tvrze. Po 2. světové válce rozsáhlý objekt poněkud zchátral a prochází rekonstrukcí - ukázky postupu prací jsou součástí prohlídky...
tel: 515298396

Adresa: Zámek 1, Uherčice

Branišovice - zámek.

Branišovice - zámek

Zámek není příliš velký a architektonicky výrazný. Řadí se k baroknímu slohu z přelomu 17. a 18. st. Zpočátku sloužil jako starobrněnský cisterciácký klášter. Tento klášter byl zrušen v r. 1782 a v jeho...
tel: 733470470

Adresa: Branišovice

Jevišovice - zámek a muzeum.

Jevišovice - zámek a muzeum

Původně gotický hrad na vrchu nad městečkem byl postupně přestavěn na trojkřídlý renesanční zámek. Naposledy upravován v 2. pol. 18. stol., dnes slouží především muzejním účelům. Součástí expozic je dlouhodobá...
tel: 778743952

Adresa: Jevišovice

Jevišovice - nový zámek.

Jevišovice - nový zámek

Počátkem 80. let 17. st. vybudoval Ludvík Raduit de Souches na jihu města dřevěný barokní lovecký zámeček. V r. 1879 nechal na jeho místě Karel Locatelli postavit objekt, který se v nezměněné podobě dochoval...

Adresa: č.p. 104, Jevišovice

Znojmo - středověké opevnění.

Znojmo - středověké opevnění

Z městského opevnění ze 14.- 16. století se zachovala část hradeb s baštami a Pražská brána. Hradby obklopují historické jádro a spolu s parkem oddělují pozdější zástavbu. Prohlídka hradebního opevnění...
tel: 515300250, 733621632

Adresa: Znojmo

Emin zámek

Novobarokní zámek postavený roku 1882 velkostatkářem Edvardem Khuenem Belasim, který jej pojmenoval po své manželce Emanuele. Na výzdobě zámku se podílel malíř Alfons Mucha. V současné době v zámečku sídlí...

Adresa: Šanov

Vlkova věž.

Vlkova věž

Vlkova věž byla postavena ve 14. století. Tato gotická stavba je posledním zbytkem původního opevnění z dob krále Přemysla Otakara I. Věž je 32 m vysoká. Na vyhlídkový ochoz vede 123 schodů.
tel: 734732019

Adresa: Kollárova ulice, Znojmo