Rezervovat ubytování

Naučné stezky

Brněnská přehrada, jak ji neznáte - naučná stezka.

Brněnská přehrada, jak ji neznáte - naučná stezka

Stezka Vás pomocí 6-ti informačních tabulí seznámí s informacemi o Brněnské přehradě, květeně poblíž přehradní hráze, Starých Kníničkách - zatopené obci, o lesech nejen v okolí. Na páté tabuli se setkáte...

Adresa:

Bučín - naučná stezka.

Bučín - naučná stezka

Naučná stezka seznamuje se zdejší flórou, faunou a lesním hospodařením. Je na ní umístěno 9 informačních zastavení.

Adresa:

Josefovské údolí - naučná stezka.

Josefovské údolí - naučná stezka

Okružní naučná stezka vychází od křižovatky „U Sedmi dubů“ u Adamova a prochází Josefovským údolím. Na trase se seznámíte také s Býčí skálou či s vývěry Jedovnického potoka. Josefovské údolí je mimo jiné...

Adresa:

Naučná stezka pro nejmenší děti na Klucanině.

Naučná stezka pro nejmenší děti na Klucanině

Základem stezky je 5 interaktivních tabulí, které přibližují dětem i jejich rodičům stromy, keře, savce, ptáky, hmyz a další krásy přírody, které se vyskytují přímo na Klucanině. Děti mají dovoleno se...
tel: 777706721

Adresa:

Naučná včelařská stezka Cesty medu.

Naučná včelařská stezka Cesty medu

Začátek stezky se nachází na cyklostezce (cesta v luzích) mezi obcemi Malhostovice a Nuzířov. Dále pokračuje údolím proti proudu potoku Lubě, kde je umístěno 6 tabulí se včelařskou tematikou. Poslední...
tel: 736102078

Adresa:

Říčky - naučná stezka.

Říčky - naučná stezka

Začátek stezky s první tabulí se nalézá u malého rekreačního střediska Hádek. Odtud stezka vede velmi hezkým údolím potoka Říčky k jeskyni Pekárna, dále pak stoupá až k Hostěnickému propadání a po obhlídce...

Adresa:

Stezka bez bot.

Stezka bez bot

V rámci stezky si může návštěvník projít naboso cca 70 m a vyzkoušet si různé přírodní povrchy. Stezka obsahuje 11 zastavení z písku, různého druhu štěrku a kamení, pilin, kůry.
tel: 736112538

Adresa: Brno, Líšeň

Údolí Kohoutovického potoka - naučná stezka.

Údolí Kohoutovického potoka - naučná stezka

Naučná stezka se třemi informačními tabulemi procházející stejnojmennou přírodní památkou. Roste zde množství chráněných druhů rostlin jako je oměj vlčí mor nebo okrotice červená.

Adresa:

Deblínská naučná stezka

Naučná stezka seznamuje na 6 informačních panelech s místním lesem.
tel: 541231101

Adresa:

Ekostezka Lesná

Okružní naučná stezka začínající na konečné zastávce tramvaje Lesná nás na 10 informačních tabulích seznamuje s informacemi z oblastí historie a botaniky.

Adresa: Brno

Hádecké lomy a okolí - naučná stezka

Naučná stezka s osmi zastaveními provede návštěvníky bývalými vápencovými lomy. Představuje jižní svah kopce Hády jako přírodní perlu s vysokým počtem chráněných druhů rostlin i živočichů.

Adresa: Brno

Jelení žlíbek - naučná stezka

Naučná stezka lehké až střední obtížnosti vycházející z Kozí horky a končící ve východní části přírodní rezervace seznamuje návštěvníky na 7 informačních tabulích s místní přírodovědou.

Adresa:

Kavky - naučná stezka

Okružní přírodovědná naučná stezka Kavky vycházející z jižního svahu Hádů není volně přístupná veřejnosti. Prohlídka probíhá s odborným lektorem, určeno pro ZŠ na objednávku.

Adresa: Brno

Květnice - naučná stezka

Naučná stezka se 13 zastávkami seznamuje s pozoruhodnostmi živé i neživé přírody a problematikou jejich ochrany.

Adresa:

Lesní naučná stezka

Stezka obsahuje 8 zastavení s naučnými panely a interaktivními hravými prvky. Návštěvníci si na vlastní kůži mohou vyzkoušet a ověřit některé přírodní jevy a zákonitosti.
tel: 545228567

Adresa: čp. 97, Brno, Soběšice

Naučná stezka Bitva tří císařů

Stezka zavádí návštěvníky na pozorovací stanoviště, které připomínají významná místa tehdejšího bojiště. Zahrnuje 29 informačních mapových panelů se situací bitvy a podobiznami velitelů, schemata hlavních...

Adresa: Šlapanice

Naučná stezka Hády

Naučná stezka zahrnuje celkem 17 informačních panelů s texty, fotografiemi a barevnými ilustracemi, které seznamují s přírodou, historií a geologickými zajímavostmi severovýchodního okraje Brna a jižní...
tel: 543216483

Adresa: Brno - Obřany

Naučná stezka Předklášteří

Naučná stezka seznamuje s lesem, přírodou a zajímavostmi tzv. brány Vysočiny (jak bývá region Tišnovska nazýván).

Adresa:

Naučná stezka Rajhradsko

Naučnou stezku tvoří dva dílčí okruhy. První vás provede zajímavostmi Rajhradu, Popovic a Holasic. Druhý okruh vás seznámí s Rajhradicemi a Opatovicemi.

Adresa: Rajhrad

Naučná stezka Rakovecké údolí

Naučná stezka seznamuje s historií území, geologickými podmínkami, flórou a faunou.

Adresa:

Naučná stezka Rékoví

Na stezce jsou umístěny 4 informační tabule, které informují o zdejší flóře, fauně a lesním hospodaření.

Adresa:

Naučná stezka Vildenberk

Stezka seznamuje s historií hradu Vildenberk a místní flórou a faunou.

Adresa:

Permokarbonem Boskovické brázdy - naučná stezka

Naučná stezka s šestnácti informačními panely seznamuje návštěvníky s unikátním geologickým jevem v údolí řeky Oslavy v Oslavanech. Výjimečná hodnota tohoto přírodního objektu, který je v Evropě zcela...

Adresa: Oslavany

Rosickou historií - naučná stezka

12 panelů naučné stezky seznamuje návštěvníky Rosic s historií kulturních památek a zajímavých rosických zákoutí či osobnostmi s Rosicemi spjatými.

Adresa: Rosice

Stezka zdraví Brno - Lelekovice

Stezka zdraví má pět zastavení s informačními tabulemi. Jsou to místa vhodná k odpočinku a zároveň také nějakým způsobem pozoruhodná z hlediska přírodního či kulturně historického. Stezka vychází od tenisových...

Adresa: Brno - Mokrá Hora

Tabulový průvodce Kamenný vrch - naučná stezka

Nenáročná naučná stezka vedoucí z místa nad sídlištěm Kamenný vrch na východ z přírodní rezervace směr sídliště Kohoutovice seznamuje na 8-mi informačních tabulích s místní přírodovědou. Panely jsou opatřeny...

Adresa: Brno

Jedovnické rybníky - Rudické propadání - naučná stezka.

Jedovnické rybníky - Rudické propadání - naučná stezka

Středně náročná okružní naučná stezka vychází z jedovnického náměstí kolem pověstných Jedovnických rybníků Olšovce a Budkovanu, dále pokračuje po toku Jedovnického potoka vytékajícího z rybníka Olšovce...

Adresa:

Macocha - naučná stezka.

Macocha - naučná stezka

Okružní naučná stezka se 16-ti informačními tabulemi vede ze Skalního mlýna kolem Kateřinské jeskyně, kde je možné si prohlédnout kámen drtič a dále pak stoupá na hřbet mezi Suchým a Pustým žlebem zvaným...

Adresa:

Babí lom - naučná stezka

Naučná stezka je zaměřena na rodiny s dětmi a tematicky se jedná o „cestu stromu“ od semene po výrobky ze dřeva.

Adresa:

Cesta železa Moravským krasem.

Cesta železa Moravským krasem

Naučná stezka má 5 okruhů, je asi 30 km dlouhá a její trasa zahrnuje 27 informačních zastávek. Stezka se zabývá historií zpracování a těžby rud v Moravském krasu.

Adresa: Blansko

Domácí dřeviny - naučná stezka

Monotematická okružní stezka s 18-ti informačními tabulemi zaměřená na naše dřeviny vychází z obce Křtiny (školní lesní podnik „Masarykův les“ po levé straně silnice na Jedovnici). Krom našich zde uvidíte...

Adresa: Křtiny

Naučná stezka Hanýsek

Maskot 9 km dlouhé stezky zvídavý lišák Hanýsek seznamuje návštěvníky na 9 zastaveních s přírodním bohatstvím jižní části Podorlické pahorkatiny na Malé Hané.

Adresa: Velké Opatovice

Naučná stezka Járy Cimrmana.

Naučná stezka Járy Cimrmana

Naučná stezka je 4,5 km dlouhá a vede směrem k Synalovu po žluté turistické značce. Jednotlivé zastávky se nazývají Plahočiny, kterých je celkem 9 a najdeme na nich úryvky z divadelních her, texty písní...

Adresa: Lomnice

Naučná stezka Obora Lomnice

Naučná stezka seznamuje s historií obory, lesním porostem, faunou a flórou, hospodařením ve zdejších lesích.

Adresa: Lomnice

Naučná stezka Svitávka v průběhu věků

Naučná stezka se čtyřmi informačními tabulemi, které seznamují s místní historií.

Adresa: Svitávka

Památky židovského města v Boskovicích - naučná stezka

Nenáročná stezka vedoucí po ulicích města Boskovic vychází z Hradní ulice a končí ve středu Masarykova náměstí. Na 27-mi tabulkách umístěných na jednotlivých domech a orientačních tabulích se seznámíte...

Adresa: Boskovice

Sloupsko-šošůvské jeskyně - naučná stezka

Stezka začíná u správní budovy jeskyní. Vede k nápadné skále zvané Hřebenáč, která je velmi vyhledaváná horolezci. Sloupský potok ji obtéká a noří se zde do podzemí. Za skálou je nápadný široký portál...

Adresa:

Mikulov - muzeum a zámek.

Mikulov - muzeum a zámek

Původně hrad ze zač. 13. stol. později přestavěn na renesanční zámek, po požáru v r. 1719 upraven barokně. Na konci 2. svět. války vyhořel. Péčí Spolku pro obnovu zámku byla započata obnova. Podle projektů...
tel: 519309019, 519309014, 777061230

Adresa: Zámek 1, Mikulov

Valtice - zámek.

Valtice - zámek

Rozsáhlá a reprezentativní barokní zámecká stavba nahradila původní renesanční zámek. Je součástí lednicko-valtického areálu zapsaného do seznamu UNESCO. Za zmínku stojí zámecké průčelí s fasádou bohatě...
tel: 778743754

Adresa: Zámek 1, Valtice

Děvín - naučná stezka.

Děvín - naučná stezka

Okružní naučná stezka vycházející nad obcí Pavlov na svých 9 informačních panelech seznamuje své návštěvníky s přírodou, osídlením a hospodařením severní části Pavlova.

Adresa:

Lednické rybníky - národní přírodní rezervace, naučná stezka.

Lednické rybníky - národní přírodní rezervace, naučná stezka

Rezervace zahrnuje celkem šest vodních ploch: rybník Nesyt (největší moravský rybník), Hlohovecký, Prostřední a Mlýnský rybník, které jsou spojeny v jednu soustavu, a dva odlehlejší rybníky ležící v lednickém...

Adresa:

Lužní les - naučná stezka.

Lužní les - naučná stezka

Trasa je vedena od Břeclavského zámku po zelené turistické značce s nepatrnými odbočkami a končí v Lednicko-valtickém areálu u romantické zříceniny Janův hrad. Značení umožňuje absolvovat trasu oběma směry...

Adresa:

Mandloňovou stezkou na rozhlednu - naučná stezka.

Mandloňovou stezkou na rozhlednu - naučná stezka

Naučná stezka je 9 km dlouhá (kratší varianta 5 km) a její trasa zahrnuje 7 informačních tabulích, které seznamují s mandloněmi, okolní přírodou a krajinou. Stezka vede k rozhledně a do mandloňových sadů...

Adresa: Hustopeče

Turold - naučná stezka.

Turold - naučná stezka

Okružní naučná stezka Turold ukazuje pestrost CHKO Pálava. Začíná v lomu Turold na severní straně Mikulova. I přes relativně krátkou celkovou délku se dozví návštěvník na 8-mi tabulích vše podstatné o...

Adresa:

Vinařská naučná stezka Valtice.

Vinařská naučná stezka Valtice

Naučná stezka vedoucí z náměstí Svobody ve Valticích k vinným sklípkům ve Valticích seznamuje na 19 orientačních tabulích s historií vinařství a během procházení je možné využít možnosti degustace vína...

Adresa:

Archeopark Pavlov - muzeum

Dávnou historií kraje provází archeostezka s 8 panely, z nichž některé představují světoznámé lokality z doby lovců mamutů, kteří žili v okolí Dolních Věstonic a Pavlova před více než 20 000 lety. Právě...
tel: 519322126

Adresa: Dolní Věstonice

Brána do Římské říše - naučná stezka

Naučná stezka seznamuje s historii Římanů na tamním území.

Adresa: Pasohlávky

Naučná stezka doupných stromů

Stezka provádí po tzv. doupných stromech - stromy s dutinami, které postupně umírají, bují zde hmyzí život a své útočiště poskytují netopýrům a ptákům. Stezka má pohádkový ráz, stromy jsou připodobněny...

Adresa:

Naučná stezka Mezi vinicemi Velkých Bílovic

Naučná stezka je 15 km dlouhá, na celé její trase je 12 zastávek s informačními tabulemi, které seznamují se zajímavostmi Velkých Bílovic, vinařskou a vinohradnickou tradicí i se současným životem vinařů...

Adresa: Velké Bílovice

Naučná stezka Věstonická nádrž.

Naučná stezka Věstonická nádrž

Délka je 16 km, obsahuje 6 zastávek seznamujících s historií Novomlýnských nádrží, zatopenou vsí Mušov, přírodními poměry nádrže a Pálavy, druhy ptáků a ryb.

Adresa: Pasohlávky

Památky židovské čtvrti v Mikulově - naučná stezka

Naučná stezka židovskou čtvrtí v Mikulově obsahuje na kilometrové trase celkem 13 zastavení s informačními tabulemi. Označeno a podrobně popsáno je třináct domů v bývalém židovském ghettu. Trasa naučné...

Adresa: Mikulov

Pavlovské vinice a vinné sklepy - naučná stezka

Stezka dlouhá 3 km, je na ní 7 zastávek. Seznámení s místními viničními tratěmi a historií pavlovského vinařství, nejčastěji pěstované odrůdy a pozoruhodná místa v Pavlově a okolí.

Adresa: Pavlov

Pohansko - naučná stezka.

Pohansko - naučná stezka

Velmi nenáročná trasa okružní stezky vede po rovině z Břeclavi-Pohanska (za podjezdem železniční trati Břeclav - Lanžhot) po modré turistické značce a seznamuje nás s informacemi z oblasti archeologie...

Adresa: Břeclav

Vinařská naučná stezka Mikulov

Středně náročná naučná stezka vycházející z parkoviště nad Komerční bankou v Mikulově seznamuje na 17-ti informačních tabulích s místní historií vinařství a během procházení lze využít možnosti degustace...

Adresa:

Zastavení v kraji vína a meruněk - naučná stezka

Stezka přibližuje přírodní zajímavosti, historii, kulturu, folklorní tradice, šlechtění a pěstování meruněk a révy vinné.

Adresa: Velké Pavlovice

Zemědělská bioplynová stanice Bořetice - naučná stezka

Stezka prochází celým areálem stanice a seznamuje s provozem bioplynových stanic v rámci výroby energií z obnovitelných zdrojů.
tel: 720623979

Adresa: Bořetice

Naučná stezka Stará hora

Historie a současnost pěstování vinné révy na viničních tratích v okolí Novosedel. Stezka je 3,5 km dlouhá, s jedenácti zastávkami. Součást 37 km dlouhého Cyklistického okruhu Stará hora.

Adresa: Novosedly

Park Rochus s kaplí sv. Rocha - přírodní a kulturně - historický areál.

Park Rochus s kaplí sv. Rocha - přírodní a kulturně - historický areál

Areál nabízí návštěvníkům značený vyhlídkový turistický okruh, starobylou kulturní památku – poutní kapli sv. Rocha. Barokní kaple byla vystavěna jako připomínka morové rány, která v r. 1680 postihla Uherské...
tel: 576776552

Adresa: Mařatice 1797, Uherské Hradiště

Modřansko - naučná stezka.

Modřansko - naučná stezka

Nenáročná naučná stezka vedoucí z Modré ke Královu stolu seznamuje na 4 informačních tabulích s obory historie, archeologie a kultury.

Adresa:

Naučná stezka Motýlí ráj.

Naučná stezka Motýlí ráj

Na trase stezky se nachází 4 informační panely a je zde k nalezení celá polovina druhů našich denních motýlů.
tel: 774650591

Adresa: Ždánice

Naučná stezka Naokolo Hostětína.

Naučná stezka Naokolo Hostětína

Naučná stezka je 6,5 km dlouhá a její trasa obsahuje 10 informačních zastávek, které seznamují s tím, jak se tu dřív žilo, pracovalo a jak se slavily svátky.
tel: 572641855

Adresa: Hostětín

Naučná stezka Po zelené Hostětínem.

Naučná stezka Po zelené Hostětínem

Stezka je 1,5 km dlouhá a své návštěvníky seznamuje s ekologickými projekty v obci Hostětín.
tel: 572641855

Adresa: Hostětín

Včelí naučná stezka

Stezka vybudovaná místními včelaři zahrnuje 12 zastávek s informacemi o důležitosti včel a včelařství. První zastávka u Novoveských sirnatých lázní popisuje historii včelařství, další informují o včele...

Adresa: Zámecká, Uherský Ostroh

Bojkovická - naučná stezka

Stezku tvoří okruh, který vede z Bojkovic přes Pitín a Hostětín, Šanov na hlavní hřeben a zpět nebo zkrácenou verzí údolím říčky Olšavy. Možno udělat přestávku v Hostětíně a podívat se na kořenovou čističku...

Adresa: Bojkovice

Javořinská - naučná stezka

Naučná stezka vede z Velké nad Veličkou na vrchol Bílých Karpat Velkou - Javořinu (970 m n. m.) a zpět. Seznamuje na 14 informačních tabulích se zdejší cennou přírodou, zejména s národní přírodní rezervací...

Adresa: Velká nad Veličkou

Květná - naučná stezka

Okružní naučná stezka lehké obtížnosti vedoucí z Květné seznamuje své návštěvníky na 9-ti informačních tabulích s místním životním prostředím. Průvodcovskou službu zajišťuje VIS Bílé Karpaty.

Adresa: Květná

Kyjov - Bohuslavice - naučná stezka

Stezka seznamuje s některými přírodními a historickými zajímavostmi okolí Kyjova a Bohuslavic. Na trase je rozmístěno 9 informačních panelů.

Adresa: Kyjov

Lesnická naučná stezka Okolo Buchlova

Stezka seznamuje na jedenácti zastaveních veřejnost s prací lesníků v lesích Chřibů.

Adresa:

Lopeník - naučná stezka

Naučná stezka vedoucí krajem Moravských Kopanic vede pod druhým nejvyšším vrcholem Bílých Karpat - Velkým Lopeníkem. Tabule charakterizují krajinu Moravských Kopanic z přírodního a kulturního hlediska...

Adresa:

Moravské Kopanice - naučná stezka

Stezka prochází pestrou krajinou v okolí Starého Hrozenkova a Žítkové. Seznámí návštěvníky s přírodou, historií a kulturou tohoto svérázného „kopaničářského kraje“. Na Žítkové je možnost koupání v malé...

Adresa: Starý Hrozenkov

Naučná stezka Okolo Hrozenka

Naučná stezka je 18 km dlouhá a zpřístupňuje výhledová místa, která zaručují nejkrásnější panoramata Moravských Kopanic. Trasa zahrnuje 12 informačních zastávek, které seznamují s místní historií a přírodou...

Adresa: Starý Hrozenkov

Naučná stezka Paseky - Hrad

Stezka je 1,6 km dlouhá a její trasa zahrnuje 7 informačních zastávek, které seznamují s bývalým středověkým hradem, obcí a jejím okolí.

Adresa: Boleradice

Naučná stezka Po hranici

Stezka vede po bývalé hranici milotického a buchlovského panství, kde se dochovaly na dvě desítky hraničních kamenů. Seznamuje návštěvníky s místní historií, historickými mapami, pověstmi a pozoruhodnostmi...

Adresa:

Naučná stezka Váté písky

Na stezce je umístěno 6 zastavení, která seznamují s lesy obhospodařovanými Lesní Správou Strážnice.

Adresa:

Naučná stezka Ždánickým lesem

Stezka seznamuje s historickými a přírodními zajímavostmi v lokalitě přírodního parku.
tel: 518633412

Adresa: Ždánice

Oskerušová naučná stezka

Naučná stezka vede krajinou podhůří Bílých Karpat z Tvarožné Lhoty do Radějova a zpět, na její trase se nachází nádherné stromy oskeruší.

Adresa: Tvarožná Lhota

Šumárnická - naučná stezka

Stezka vede od Strážnice až do Velké nad Veličkou. Na 18-ti panelech najdete informace o životě a hospodaření v krajině Dolňácka a Horňácka, větrné energii, historii osídlení a přírodě. Průvodcovskou službu...

Adresa:

Uherský Brod - stezka městskou památkovou zónou.

Uherský Brod - stezka městskou památkovou zónou

Stezka seznamující s městskou památkovou zónou Uherského Brodu je 1,6 km dlouhá. Na trase je umístěno 5 zvukových průvodců, kteří seznamují s místními architektonickými památkami.

Adresa: Uherský Brod

Naučná stezka Jindřicha Dauna.

Naučná stezka Jindřicha Dauna

Stezka je zaměřena na místopis a vlastivědu. Začíná v obci Chvalatice a končí u hradu v obci Bítov. Je na ní umístěno 6 informačních tabulí.

Adresa:

Po památkách Napoleonova působení na znojemsku - naučná stezka.

Po památkách Napoleonova působení na znojemsku - naučná stezka

Mapuje události bitvy u Znojma, v níž se roku 1809 utkala francouzská vojska císaře Napoleona I. s armádou rakouského císaře Františka I.

Adresa: Znojmo

Krumlovsko-rokytenské slepence - naučná stezka

Stezka seznamuje s historickými a přírodními zajímavostmi v lokalitě stejnojmenné přírodní rezervace.

Adresa: Moravský Krumlov

Naučná stezka moravského včelařství

Naučná stezka přibližuje včelařství laické veřejnosti na 7 informačních panelech.

Adresa: Mikulovice

S mlokem Gránickým údolím

Stezka prochází podél Gránického potoka se 7 zastávkami a nadživotními velikostmi dřevěných soch zvířat. Průvodcem stezky je mlok Hugo.

Adresa: Znojmo

Vinařská naučná stezka Hroznové kozy

Trasa stezky je vedena částečně nezpevněnými cestami a je na ní umístěno 6 informačních tabulí.

Adresa: Vrbovec