Rezervovat ubytování

Pijme kvalitní víno

„Možná se dočkáme doby, kdy bude na popisu láhve vína uváděno nejen procento alkoholu, ale i obsah zdraví prospěšných látek. A doporučení konzumentům, aby víno pili se zájmem o jeho kvalitu a účinky na zdraví, umírněně a kulturně a přistupovali k němu s respektem jako k přírodnímu zdroji látek, které mohou prospívat zdraví,“ prorokuje profesor Jan Žaloudík. Kdo tyto rady již nyní dodržuje, bude se z jižní Moravy určitě vracet jako znovu narozený – lhostejno pro který ze zdejších pramenů zdraví se rozhodne.