Rezervovat ubytování

Po stopách Lucemburků

PF 2016Lucemburkové sehráli v historii Markrabství moravského významnou roli. Pro seznámení  vám přinášíme program čtyřdenní poznávací cesty „Po stopách Lucemburků na jižní Moravě" s nabídkou řady zajímavých cílů.  Více informací o historii Lucemburků a tomto programu přináší odborný portál iCOT.cz.

U příležitosti 700. výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV. se na jižní Moravě bude konat řada výstav a dalších akcí.

Nabídka tématických výstav a akcí:

  • Výstava Lucemburkové a klášter Portal Coeli připomene zásluhy Karla IV. o rozvoj kláštera a celého panství v souvislosti s jeho hlubokou křesťanskou vírou.
  • Jihomoravské muzeum ve Znojmě uspořádá v květnu a červnu na Znojemském hradě výstavu České korunovační klenoty na dosah, která představí mistrovské repliky českých korunovačních klenotů a dalších exponátů vztahujících se k životu a vládě Karla IV.
  • Od května do září bude znojemský hrad hostit také výstavu Karel IV. a jihozápadní Morava, která návštěvníkům připomene, jak se Karlova vláda vepsala do osudů zdejší krajiny a obyvatelstva.
  • V rajhradském Památníku písemnictví na Moravě to bude zpřístupněna výstava knih z doby Karla IV nazvaná Léky proti štěstí a neštěstí. Bude to prezentace literárních děl, spjatých s dobou Karla IV. a s jeho aktivitami, představující také jejich vliv na umělce i čtenáře v následujících staletích.
  • Od března do konce roku 2016 bude na Špilberku zpřístupněna výstava představující město Brno za lucemburské éry. V jejím rámci se v březnu uskuteční speciální program s ukázkami života na Špilberku v lucemburské době, kdy zde pobývala moravská markrabata a kdy se sem na delší čas uchýlila i první manželka Karla IV. Blanka z Valois poté, co jí král Jan Lucemburský uložil pobyt mimo Prahu.
  • Téma Karla IV. se promítne také do programu květnové Muzejní noci na Špilberku.
  • Výstavu s lucemburským tématem na druhém brněnském hradě Veveří, který byl rovněž rezidencí moravských markrabat, připravuje Národní památkový ústav.
  • Prezentaci vztahu lucemburských markrabat k brněnským augustiniánům připravuje také Mendelovo muzeum v Brně, zajišťující turistický program prohlídek starobrněnského kláštera – nového sídla augustiniánů.


Po stopách Lucemburků v Jihomoravském kraji

Po stopách Lucemburků v Jihomoravském kraji

Náš produkt nabízí turistům možnost vrátit se během čtyř dnů na místa spojená s působením Lucemburků na jižní Moravě a seznámit se s dnešní tváří tohoto pohostinného regionu...
Místo: Brno a okolí, Znojemsko a Podyjí
Počet dnů: 4