Dovolená v ČR:CZeCOTTourmapyVýchodní ČechyJižní MoravaMoravskoslezskoTřeboňskoUNESCOČeská inspiraceAktivní dovolenáJízdní řádyGEOFUN
Rezervovat ubytování Rezervovat stůl v restauraci

Zříceniny

Rosa Coeli Dolní Kounice - zřícenina kláštera.

Rosa Coeli Dolní Kounice - zřícenina kláštera

Krátce po svém založení v roce 1181 se klášter stal sídlem premonstrátek. Za husitských válek byl vypálen, a ačkoliv obnoven, zanikl v následujícím století. Strahovští premonstráti měli dobrou vůli jej...
tel: 513030427

Adresa: Růžová, Dolní Kounice

Lelekovice - zřicenina hradu.

Lelekovice - zřicenina hradu

Pozůstatky hradu, kteý je poprvé zmiňován v přídomku r. 1339. R. 1401 byl dobyt a vypálen a již nebyl obnoven.

Adresa: Lelekovice

Levnov - zřicenina hradu.

Levnov - zřicenina hradu

Zříceniny hradu Levnova (neboli Ketkovského hradu) najdete na malebném místě - na vysokém ostrohu nad soutokem řek Chvojnice a Oslavy. Jeho historie nebyla příliš dlouhá. Hrad byl založen patrně rodem...

Adresa:

Luleč - zřícenina hradu.

Luleč - zřícenina hradu

Hrad byl postaven v polovině 14. století s využitím staršího prehistorického opevnění. Prvním majitelem byl pravděpodobně Bedřich z Lulče. Hrad náležel rodu z Lulče do r. 1490. Po tomto roce získali hrad...

Adresa:

Zřícenina hradu Čepička.

Zřícenina hradu Čepička

Z hradu se dochovaly zbytky příkopů a valů, prohlubeň po suterénu věže s cisternou na vodu zasekanou do skály (vše obrostlé džunglí keřů a trav), zbytek zdi se stopami po okrouhlé baště.

Adresa:

Horákovský hrad - zřícenina

První písemná zmínka o hradu pochází z druhé poloviny 15. století. Nyní jsou k vidění pouze terénní náznaky, vlny a prohlubně určující, kudy procházelo hradní opevnění a malá část zdi na jižní straně.

Adresa: Mokrá-Horákov

Hrad Obřany - zřícenina

Hrad založil v 70. letech 13. století Gerhard z Obřan.

Adresa: Kanice

Košíkov - zřícenina hradu.

Košíkov - zřícenina hradu

Pozůstatky hradu ze 14. st. postaveného vladykou z Košíkova. V období husitských válek ho získali Vojnové z Litavy. Od r. 1482 je již znám jako pustý. Částečně se dochovaly příkopy a valy, několik zdí...

Adresa:

Kuchlov - zřícenina hradu.

Kuchlov - zřícenina hradu

Zbytky zdiva hradu, jehož vznik lze klást do 2. pol. 13. st. Písemné zprávy o něm zcela chybí, není známo ani jeho skutečné jméno. Název Kuchlov je totiž odvozen od pojmenování lesní trati, uváděné od...

Adresa:

Lúčka - zřícenina hradu.

Lúčka - zřícenina hradu

Hrad byl založen nejspíše v 2. pol. 13. st. ale již od 15. st. je veden jako pustý. Lze rozeznat původní dispozici gotického hradu s podélným jádrem s válcovou věží o průměru 9 m v čele nad obezděným šíjovým...

Adresa:

Pozůstatky areálu českobratrského sboru

Pozůstatky bratrského areálu ze 16. a 17. st., dochovaly se zbytky původní věže a základy presbytáře se studnou.

Adresa: Ivančice

Rysov - zřícenina hradu.

Rysov - zřícenina hradu

Zřícenina hradu se nachází jižně od Skryjí na nejvyšším bodě skalnatého hřebenu, jenž je obtékán tokem Bobrůvky. Hrad Rysov zanikl za česko - uherských válek. Dochoval se jen příkop oddělující strmý vrchol...

Adresa:

Torzo rotundy sv. Pantaleona.

Torzo rotundy sv. Pantaleona

Torzo rotundy sv. Pantaleona, která byla postavena pravděpodobně ve druhé polovině 10. století. Zakladatelem rotundy Pustiměř byl olomoucký biskup Jindřich Zdík.

Adresa:

Vildenberk - pozůstatky hradu

Hrad doložen r. 1318, kdy ho založil Půta z Vildenberka. R. 1371 ho koupil markrabě Jan Jindřich. Hrad zpustl ve 14. st.

Adresa: Pozořice

Zřícenina hradu Hrádek - zřícenina

Hrad Stagnov, později nazývaný Nový hrad, stával západně od obce Rychtářova na ostrohu nad říčkou Menší Hanou. Místo, na němž jsou dosud patrné zbytky zdí a náspů, se dodnes nazývá Hrádek. Hrad Stagnov...

Adresa: Ruprechtov

Hrádek Kepkov

Adresa:

Boskovice - zřicenina hradu.

Boskovice - zřicenina hradu

Zřícenina původně gotického, renesančně přestavěného hradu nad stejnojmenným městem. První zmínky o hradu pocházejí z r. 1222, v dalších stoletích byl hrad několikrát pobořen a znovu vystavěn. Definitivně...
tel: 722669712

Adresa: Hradní 7, Boskovice

Blansek - zřicenina hradu.

Blansek - zřicenina hradu

Zřícenina biskupského hradu. Hrad byl založen před biskupem Brunem ze Schauenburgu. Kolem roku 1430 dobýván husity, v blíže neurčené době zanikl požárem a zpustl.

Adresa: Vilémovice

Holštejn - zřicenina hradu.

Holštejn - zřicenina hradu

Zřícenina hradu, který založil v roce 1278 Hartman, syn Crhy z Ceblovic. Počátkem 14. století panství koupil Vok ze Sovince. Vok V. majetek postupně rozprodává. Hrad postupně vystřídají Hynek z Valdštejna...

Adresa: Holštejn

Louka - zřicenina hradu.

Louka - zřicenina hradu

Zřícenina gotického hradu se zbytky palácových zdí a obvodovým příkopem. Hrad byl vystavěn na podlouhlém skalnatém vrchu zřejmě koncem 13. století, opuštěn byl o čtyři století později.

Adresa: Louka

Nový Hrad - zřícenina hradu.

Nový Hrad - zřícenina hradu

Rekonstruovaná zřícenina pevného hradu postaveného na strmém ostrohu nad Svitavou v 15. století. V roce 1645 jej dobyli Švédové. Na počátku 19. století byl přeměněn v lovecký hrádek, který byl opuštěn...
tel: 516446221, 603510603

Adresa: Adamov

Poutní místo sv. Kliment - pozůstatky kostela.

Poutní místo sv. Kliment - pozůstatky kostela

Poutním místem jsou základy bývalého kostela zrušeného v r. 1787, tyto základy sahají do přelomu 10. - 11. st.

Adresa:

Ronov - zřicenina hradu.

Ronov - zřicenina hradu

Zřícenina hradu založeného na vysokém břehu nad řekou Svitavou v polovině 14. století. Zničen a opuštěn byl patrně za husitských válek. Zachovaly se z něj jen části základových zdí a valů.

Adresa:

Čertův hrádek - zřícenina hradu.

Čertův hrádek - zřícenina hradu

Ruiny gotického hradu s nevyjasněnou historií, tajemný hrádek je opředen řadou pověstí.

Adresa:

Hrad Doubravice nad Svitavou - zřícenina

Zbytky hradu z 2. poloviny 13. století, který vybudoval rod z Doubravice.

Adresa: Doubravice nad Svitavou

Rumberk - zřicenina hradu.

Rumberk - zřicenina hradu

Z hrádku Rumberk nezůstal kámen na kameni - dnes jsou na jeho místě jen valy a příkopy, které naznačují půdorys dávných obytných budov a opevnění. Z písemných materiálů historikové vydedukovali, že hrádek...

Adresa:

Trmačov - zřícenina hradu.

Trmačov - zřícenina hradu

Hrad, který byl sídlem vladyckých rodů, byl založen na přelomu 13. a 14. st., poprvé se připomíná v r. 1350. Trmačov zanikl zřejmě za česko - uherských válek. Již v r. 1481 se hrad uvádí jako pustý. Z...

Adresa:

Dívčí hrady - zřicenina hradu.

Dívčí hrady - zřicenina hradu

Zřícenina hradu vybudovaného počátkem 13. století na místě dřevěného královského hradu. V roce 1645 jej dobyli Švédové a byl využíván jen jako hlásná strážní pevnůstka. Počátkem 19. století zpustl. Zachovala...

Adresa: Pavlov

Kozí hrádek - pozůstatky dělostřelecké tvrze.

Kozí hrádek - pozůstatky dělostřelecké tvrze

Podílel se odedávna na strategické kontrole cest spojujících Brno s Vídní a spoluzabezpečoval jejich náležitou ochranu. Stavba pochází z 15. st. a dodnes zůstává mimořádným stavebním dílem. Lokalita byla...
tel: 608002976

Adresa: Mikulov

Sirotčí Hrádek - zřicenina hradu.

Sirotčí Hrádek - zřicenina hradu

Zřícenina středověkého hraničního hradu z poloviny 13. století. Za třicetileté války jej dobyli Švédové a zůstaly z něj ruiny. Zbylé části stojí na dvou strmých skalách, nejvýraznější je torzo hradního...

Adresa: Klentnice

Starý hrad - zřícenina kaple sv. Floriána.

Starý hrad - zřícenina kaple sv. Floriána

Zbytky kaple z r. 1703. Původně zde ve 12. st. stál hrad. Ve 13. st. byl sídlem královské, později markraběcí vlády jižní Moravy. R. 1423 ho poničili husité a zpustl.

Adresa: Bzenec

Bohuslavice - zřícenina hradu

Nad kostelem jsou reliéfní zbytky hradu bez jakýchkoliv stop zdiva. Po stranách vrcholové obdélníkové plošiny jsou snížené boční terasy. Tento celek je obklopen okružním příkopem a valem. Směrem ke kostelu...

Adresa: Kyjov, Bohuslavice

Boleradice - pozůstatky hradu

Dochované pozůstatky příkopů a valů hradu, který je poprvé zmiňován již v r. 1373. V 16. st. zpustl a nikdy nebyl obnoven.

Adresa: Boleradice

Nový Hrádek - zřícenina hradu.

Nový Hrádek - zřícenina hradu

Zřícenina hraničního hradu založeného v polovině 14. století. K původnímu zadnímu hradu přibyl později přední hrad přestavěný v 18. století na lovecký zámeček. Ten je dnes nejzachovalejší částí, protože...
tel: 515296215, 778719168

Adresa: Zámecká 93, Vranov nad Dyjí

Cornštejn - zřicenina hradu.

Cornštejn - zřicenina hradu

Zřícenina hradu na skalnatém ostrohu nad Vranovskou přehradou. Založen v 1. pol. 14. stol., po husitských válkách podstatně přestavěn a rozšířen. Hrad byl dobyt r. 1465 vojsky Jiřího z Poděbrad, několikrát...
tel: 515282211, 604891875

Adresa:

Frejštejn - zřicenina hradu.

Frejštejn - zřicenina hradu

Zříceniny hraničního obranného hradu, založeného Přemyslem Otakarem II. v polovině 13. století. V roce 1422 získal hrad rod Krajířů jako odměnu za službu králi. Jan Krajíř jej však změnil na sídlo loupeživých...

Adresa: Podhradí nad Dyjí

Lapikus - zřicenina hradu.

Lapikus - zřicenina hradu

Ze středověkého hrádku na skalnatém břehu nad Plaveckým potokem mnoho nezůstalo - jen části hradeb, pozůstatky palácových zdí a věže a náznak hradního příkopu. Na jeho konci se podle domněnek historiků...

Adresa:

Templštejn - zřícenina hradu.

Templštejn - zřícenina hradu

Zřícenina gotického hradu, který od poloviny 13. století obývali templáři. Po roce 1312, kdy byl řád zrušen, se v jeho vlastnictví střídaly šlechtické rody. Na konci 16. století, po požáru, byl opuštěn...

Adresa:

Bukovina - zřicenina hradu

Pozůstatky hradu, jež plnil svou funkci patrně od 1. poloviny 13. století do poloviny 15. století. Terénní valy naznačují, že půdorys hradu měl tvar kruhové výseče, zbytky zdiva (pravděpodobně věže a paláců)...

Adresa:

Lampelberg - hrádek

Hrádek postavený v r. 1860 na nejvyšším pahorku v lokalitě.
tel: 601374437, 515220323

Adresa: Dyjákovičky

Šenkenberk (Šimberk) - pozůstatky hradu

Pozůstatky středověkého hradu na strmém ostrohu nad rybníkem Vlkov - dochovaly se zbytky zdí, patrné je rozmístění valů a příkopů. Hrad založili nejspíš ve 13. století Schenkové, jeho zánik přišel pravděpodobně...

Adresa:

Uherčice - zřícenina rozhledny

10 m vysoká rozhledna ve formě umělé hradní zříceniny. Svým charakterem se rozhledna řadí mezi obdobné romantizující parkové stavby – rozhledny, které vznikaly u šlechtických sídel na počátku 19. st. Jedná...

Adresa:

Žerotice - zřícenina tvrze.

Žerotice - zřícenina tvrze

Zřícenina zámečku, z něhož jsou patrné už jen části někdejšího paláce a čtverhranné věže. Zámeček vznikl v 16. století přestavbou středověké tvrze. K jeho zániku přispěl ani ne tak nájezd Švédů jako pozdější...

Adresa: