Dovolená v ČR:CZeCOTTourmapyVýchodní ČechyJižní MoravaMoravskoslezskoTřeboňskoUNESCOČeská inspiraceAktivní dovolenáJízdní řádyGEOFUN
Rezervovat ubytování Rezervovat stůl v restauraci

Církevní památky

Kapucínský klášter a hrobka.

Kapucínský klášter a hrobka

Jednoduchá raně barokní stavba obdélného půdorysu s pravoúhlým presbytářem. Po polovině 18. století byla provedena barokní přestavba podle návrhu Františka Antonína Grimma. V této době byly k levé straně...
tel: 511140053

Adresa: Kapucínské nám. 5, Brno

Kostnice u sv. Jakuba.

Kostnice u sv. Jakuba

Druhá největší kostnice v Evropě. Hřbitov u kostela sv. Jakuba existoval již na počátku 13. st. Kapacita brzy přestala stačit, proto byl zaveden výměnný systém pohřbívání a ostatky z původních hrobů se...
tel: 515919793

Adresa: Jakubské náměstí, Brno

Dolní Kounice - židovské ghetto, synagoga.

Dolní Kounice - židovské ghetto, synagoga

Ghetto se skládalo ze dvou malých náměstí a několika uliček, domy jsou doloženy od 16. století, z nichž velká část je dochována. Synagoga snad vznikla přestavbou starší v polovině 17. století a stavebně...
tel: 513030427

Adresa: U Synagogy, Dolní Kounice

Rosa Coeli Dolní Kounice - zřícenina kláštera.

Rosa Coeli Dolní Kounice - zřícenina kláštera

Krátce po svém založení v roce 1181 se klášter stal sídlem premonstrátek. Za husitských válek byl vypálen, a ačkoliv obnoven, zanikl v následujícím století. Strahovští premonstráti měli dobrou vůli jej...
tel: 513030427

Adresa: Růžová, Dolní Kounice

Památník písemnictví na Moravě - klášter a muzeum.

Památník písemnictví na Moravě - klášter a muzeum

Patří mezi nejstarší kláštery na Moravě. Původní proboštství břevnovských benediktýnů založené v polovině 11. století přestavěno na barokní klášter s kostelem sv. Petra a Pavla. Sloužilo jako centrum kultury...
tel: 547229136

Adresa: Klášter 1, Rajhrad

Porta Coeli - Kostel Nanebevzetí Panny Marie - klášter a muzeum.

Porta Coeli - Kostel Nanebevzetí Panny Marie - klášter a muzeum

Klášter Porta Coeli (Brána nebes) v Předklášteří u Tišnova byl založen roku 1232 královnou Konstancií jako ženský cisterciácký klášter. Během staletí byl klášter několikrát zpustošen či zrušen, nakonec...
tel: 549412293

Adresa: Porta Coeli 1001, Předklášteří

Kostel Vzkříšení Páně.

Kostel Vzkříšení Páně

Klasicistní kostel od architekta Ferdinanda Hetzendorfa. Tato mohutná jednolodní stavba po stranách zdobená termálními okny tvoří jednotný blok s farou, která ve dvou křídlech přímo navazuje na kostelní...
tel: 544221587, 604280160

Adresa: Slavkov u Brna

Brno-Soběšice - klášter klarisek.

Brno-Soběšice - klášter klarisek

Základní kámen Kláštera neposkvrněného početí Panny Marie sester řádu svaté Kláry byl položen v době nedávné - v roce 1995. Poměrně rozsáhlý areál zajímavé stavby kláštera je umístěn na okraji městské...

Adresa: Zeiberlichova 80, Brno - Soběšice

Katedrála sv. Petra a Pavla.

Katedrála sv. Petra a Pavla

Jednu z hlavních dominant města Brna tvoří katedrála sv. Petra a Pavla. Původně na tomto místě stával románský kostelík. Ve 14. st. byl goticky přestavěn. Již od svého vzniku byl Petrov důležitým chrámem...
tel: 543235031

Adresa: Brno

Kostel sv. Petra a Pavla - románský kostel.

Kostel sv. Petra a Pavla - románský kostel

Románský kostel sv. Petra a Pavla pocházející z 2. pol. 12. století. Jedná se centrální dispozici, ke které jsou přiřazeny ze tří stran apsidy. K ústřednímu prostoru přiléhala hranolová věž, která ale...
tel: 546451591, 731428365

Adresa: Řeznovice, Ivančice

Kostel Zvěstování Panny Marie.

Kostel Zvěstování Panny Marie

Poutní kostel Zvěstování P. Marie vznikl v letech 1804-6 rozšířením původní kaple. Významná dřevořezba Madony z přelomu 14. a 15. stol. se nachází na hlavním oltáři.
tel: 605979036

Adresa: Brno

Kostel sv. Paraskivy - dřevěný kostelík.

Kostel sv. Paraskivy - dřevěný kostelík

Jedná se o nejstarší kostelík sedmihradsko-marmorošského typu, tzv. rusínská gotika na našem území. Kostelík (roubená stavba) byl zakoupen a převezen z Podkarpatské Rusi, obce Nižné Seliště v r. 1936 a...
tel: 515157087, 606702768

Adresa: Rodkovského 1140/7, Blansko

Kostel Jména Panny Marie - poutní kostel.

Kostel Jména Panny Marie - poutní kostel

Křtiny patří k nejstarším a nejpamátnějším poutním místům Moravy (první zmínka již v roce 1237). Tento kostel s dominantní centrální kupolí vysokou 30 m byl postaven v letech 1718-44 na místě dvou starších...
tel: 516439189, 736529221

Adresa: Křtiny

Kostel sv. Josefa.

Kostel sv. Josefa

Skvost moderní architektury a jedna z mála sakrálních staveb postavených za totality. Extravagantní stavbu navrhl výtvarník a architekt Ludvík Kolek. Klenotem interiéru je abstraktní křížová cesta od Mikuláše...
tel: 732255635

Adresa: Senetářov

Kostnice

Krypta se nachází pod kostelem Jména Panny Marie. Do kostnice byly uloženy tělesné ostatky nejméně 974 lidí. Celkový objem objevených kostí je přibližně 20 m3.
tel: 732518915, 604975416

Adresa: Křtiny

Expozice z historie kostela sv. Václava a kostnice.

Expozice z historie kostela sv. Václava a kostnice

Při novostavbě gotického kostela sv. Václava na počátku 15. st. byla poloha kněžiště ve svahu vyrovnána založením několika krypt. Nejvýznamnější z těchto krypt je tzv. Lobkovická hrobka, zde jsou uloženy...
tel: 519512368

Adresa: Kostelní náměstí 2, Mikulov

Kaple sv. Šebestiána - poutní místo.

Kaple sv. Šebestiána - poutní místo

Nad městem, na vysokém vápencovém vrchu zvaném Kopeček, stojí barokní kaple na půdorysu řeckého kříže z r. 1679 a Kalvárie s křížovou cestou překonávající převýšení 110 m. Poblíž je i kaple Božího hrobu...
tel: 519510855

Adresa: Mikulov

Kostel Navštívení Panny Marie.

Kostel Navštívení Panny Marie

Podle projektu Karla Weinbrennera. Historizující cihlová stavba z režného zdiva s převahou novogotických prvků stojí na volném prostranství. Nad vchodem do kostela se nachází socha Ježíše Krista v nadživotní...
tel: 775966271, 724976571

Adresa: Hlavní 1, Břeclav

Velehrad s bazilikou sv. Cyrila a Metoděje - poutní areál.

Velehrad s bazilikou sv. Cyrila a Metoděje - poutní areál

Původně cisterciácký klášter a jedno z nejvýznamnějších poutních míst na Moravě. Vybudován na začátku 13. st. v pozdním románském slohu. Součástí je bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje...
tel: 571110538

Adresa: Stojanovo nádvoří 206, Velehrad

Blatnice pod sv. Antonínkem - kaple a poutní místo.

Blatnice pod sv. Antonínkem - kaple a poutní místo

Vrch Svatého Antonínka je od nepaměti poutním místem. Vršek korunuje kostel sv. Antonínka Paduánského.

Adresa: Blatnice pod Svatým Antonínkem

Lurdská jeskyně.

Lurdská jeskyně

Zmenšená kopie Lurdské jeskyně s oltářem z kararského mramoru, kterou nechal vybudovat místní farář František Prášek. Díky tomu sem přicházelo denně pět až šest tisíc poutníků.
tel: 515336315

Adresa: Bohutice

Minoritský klášter - klášter a muzeum.

Minoritský klášter - klášter a muzeum

Budova původně minoritského, později františkánského kláštera byla postavena v průběhu 13. století. V letech 1279 - 1297 sloužil klášter jako místo uložení ostatků českého krále Přemysla Otakara II. V...
tel: 515282211

Adresa: Přemyslovců 8, Znojmo

Rotunda sv. Kateřiny.

Rotunda sv. Kateřiny

Postavena jako součást důležité hraniční přemyslovské pevnosti na řece Dyji za vlády Břetislava I. Nejpravděpodobněji r. 1134 byla přestavěna knížetem Konrádem II., správcem znojemského údělu. Tehdy byla...
tel: 515282211, 515222311

Adresa: Hradní ul., Znojmo

Kostel sv. Mikuláše.

Kostel sv. Mikuláše

Monumentální stavba se síňovým trojlodím a pětiboce uzavřeným presbytářem, k jehož severní straně přiléhá dvoupatrová sakristie. K východní straně kostela byla dodatečně připojena vysoká věž a ke třem...

Adresa: Mikulášské náměstí, Znojmo

Loucký klášter.

Loucký klášter

Premonstrátský klášter založený roku 1190 knížetem Konrádem Ottem. Po staletí byl mohutný klášterní komplex významným centrem nejen kulturního života na jižní Moravě. Po několika ranách osudu v podobě...
tel: 515267458, 606624648

Adresa: Melkusova 42/3062, Znojmo

Kostel sv. Markéty.

Kostel sv. Markéty

Původně z poloviny 13. století s hranolovou věží, dříve opevněný, byl v 15. století přestavěn pozdně goticky.
tel: 515337622

Adresa: Loděnice