Dovolená v ČR:CZeCOTTourmapyVýchodní ČechyJižní MoravaMoravskoslezskoTřeboňskoUNESCOČeská inspiraceAktivní dovolenáJízdní řádyGEOFUN
Rezervovat ubytování Rezervovat stůl v restauraci

Archeologické památky

Staré zámky u Líšně - prehistorické hradiště.

Staré zámky u Líšně - prehistorické hradiště

Významné předhistorické hradiště osídlené nepřetržitě od mladší doby kamenné do 10. století.

Adresa: Brno - Líšeň

Hradiště Černov.

Hradiště Černov

Hradiště Černov je jednou z nejstarších keltských lokalit na Moravě, datovaná do 2. pol. 5. až počátku 4. st. př. n. l. Do dnešních dnů se zachovaly zbytky hradeb, které byly zbudovány na terasovitě upraveném...

Adresa:

Konůvky - pozůstatky středověké vesnice.

Konůvky - pozůstatky středověké vesnice

Odkryté pozůstatky středověké vesnice z 13. - 15. st. První pokus o konzervaci odkrytých pozůstatků proběhl již v 70. letech, nově byl proveden v letech 1999 až 2002. V současnosti jsou odkryty a konzervovány...

Adresa:

Kopeček - archeologická lokalita

Památku dvou kultur - z doby stěhování národů a slovanské pohřebiště.

Adresa:

Pravěké hradiště

Naleziště keramiky a měděných předmětů z doby halštatské a doby jevišovické kultury.

Adresa: Brno – Bosonohy

Hradisko s reliéfy P. Bezruče a J. B. Foestra.

Hradisko s reliéfy P. Bezruče a J. B. Foestra

Zbytky prastarého opevnění. Hradisko ve výšce 513 m vybudoval před koncem starší doby bronzové lid věteřovseké kultury. Mělo tvar podkovy o rozloze 1,8 ha a bylo opevněno jednoduchým valem s příkopem....

Adresa:

Dolní Věstonice - vykopávky.

Dolní Věstonice - vykopávky

Archeologické naleziště proslulé soškou Věstonické Venuše. Vykopávky potvrdily přítomnost sídliště lovců mamutů ze starší doby kamenné a pozdějšího slovanského hradiště. Základy sídlišť jsou viditelné...

Adresa: Dolní Věstonice

Pohansko - vykopávky.

Pohansko - vykopávky

Velkomoravské hradiště z 9.-11. století, archeologická památková rezervace. Archeologický výzkum odkryl základy opevněného dvorce, kostela, pohřebiště a dalších staveb. Hradiště bylo chráněno hradbou z...

Adresa: Břeclav

Římská pevnost - pozůstatky vojenské stanice.

Římská pevnost - pozůstatky vojenské stanice

Pozůstatky předsunuté vojenské stanice X. římské legie postavené na tehdejší křižovatce obchodních cest. Stanice vznikla zřejmě v období markomanských válek a je unikátní památkou tohoto historického období...

Adresa: Pasohlávky

Archeologický park Pavlov

Jedinečné paleolitické sídliště. Expozice kombinující audiovizuální technologie i klasickou muzejní prezentaci. Prezentována bude nejen historie výzkumů v podobě dobových fotografií a dokumentů, ale především...
tel: 519322126

Adresa: Pavlov

Památník Velké Moravy.

Památník Velké Moravy

Budova byla postavena nad základy první objevené stavby z doby velkomoravské a to kostela "Na Valách", který byl odkryt při výzkumu moravského zemského muzea v roce 1949 Vilémem Hrubým uprostřed rozsáhlého...
tel: 572543382

Adresa: Jezuitská 1885, Staré Město

Slovanské hradiště v Mikulčicích.

Slovanské hradiště v Mikulčicích

Odkryté základy slovanského hradiště z 8. - 9. století, které se v 9. století stalo jedním z nejvýznamnějším středisek Velkomoravské říše Mojmírovců. Pravděpodobné místo působení věrozvěstů sv. Cyrila...
tel: 518357293

Adresa: Mikulčice

Hradisko sv. Klimenta.

Hradisko sv. Klimenta

V dobách Velkomoravské říše zde stál kostel a klášter, do kterého podle tradice Cyril a Metoděj přenesli ostatky papeže sv. Klimenta. Nachází se zde základy kostela, dřevěná kaple a zvonice sv. Gorazda...

Adresa: Vřesovice

Holý kopec - hradisko

Hradisko z doby bronzové a železné, pozůstatky valového opevnění (výška až 5 m).

Adresa: Buchlovice

Hradiště u Javorníka

Má nepravidelně oválný půdorys vymezený na severní a východní straně mohutným valem s příkopem o délce asi 1.400 metrů a dosahujícím výšky 3 – 6 metrů. Na západním a jižním okraji je opevnění mnohem méně...

Adresa: Javorník

Na Díle - pozůstatky kostela

Zbytky menšího kostelíka s obdélnou lodí a pravoúhlým presbytářem z dob Velké Moravy (9. st.), založeného pod vlivem některého z misijních proudů přicházejících ze západoevropských oblastí.
tel: 572551370, 572556556

Adresa: Modrá

Osvětimany - vykopávky

Vykopávky slovanského velkomoravského hradiště z 9.-10. století se zříceninou kaple sv. Klimenta.

Adresa: Osvětimany

Sady - pozůstatky kostela

Základy velkomoravského kostela z 9. st., možného místa posledního odpočinku knížete Svatopluka.
tel: 572551370, 572556556

Adresa: Uherské Hradiště

Špitálky - pozůstatky kostela

Odkryté základy velkomoravského kostela s pohřebištěm. Místo významných archeologických nálezů.
tel: 572551370, 572556556

Adresa: Staré Město

Staré Město - vykopávky

Někdejší významné a rozsáhlé velkomoravské hradiště nazývané Veligrad. Podle objevu žárového pohřebiště se usuzuje na přítomnost sídliště již v 5. století. Archeologický výzkum odkryl mimo jiné pozůstatky...

Adresa: Staré Město

Palliardiho hradisko

Hradisko bylo osídlené od pozdní doby kamenné přes halstatské období až po období slovanské. Přístup na hradiště je chráněn dvěma skalisky, mezi nimiž byly vykopány doposud zřetelné příkopy. Hradisko je...

Adresa:

Těšetice - pravěké hradiště

Jedná se o nejvýznamnější sídliště lidu s moravskou malovanou keramikou. Nejdůležitějším objevem zde byl kultovní kruhový areál o průměru 60 m vymezený rozsáhlým příkopem a systémem palisád se čtyřmi vstupy...

Adresa: Těšetice

Těšetice - Kyjovice - archeologická lokalita

Jedná se multikulturní lokalitu z počátkem osídlení v neolitu. Nejznámějším objevem je rondel lidu s moravskou malovanou keramikou. Tato lokalita se nachází na jižním svahu na říčkou Únanovka. Byla objevena...

Adresa: